vimeo facebook
Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury
Opis szczegółowy
Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury to trzyletnie działanie, którego celem jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty. W ramach projektu przeprowadzona zostanie diagnoza środowiska animacji i edukacji w województwie mazowieckim, spotkania inicjujące, debaty, warsztaty oraz konkurs na współorganizację wydarzeń.

DIAGNOZA

W pierwszym roku ważnym działaniem będzie prowadzenie diagnozy środowiska animacji i edukacji. Zbierzemy dotychczas powstałe raporty dotyczące kultury i oświaty w województwie mazowieckim. Będziemy prowadzili badania podczas realizacji poszczególnych etapów projektu oraz uzupełniali je rozmowami z edukatorami. Diagnozę dopełnimy badaniem ilościowym w formie ankiety. Tę część projektu będziemy realizowali we współpracy z Kolektywem Badawczym.

SPOTKANIA INICJUJĄCE

W marcu i kwietniu odbędą się spotkania inicjujące projekt. Przedstawimy na nich założenia całego projektu, program warsztatów oraz wytyczne konkursu na współorganizację wydarzeń. Drugą część każdego spotkania przeznaczymy na debatę dotyczącą kultury i oświaty w regionie. Na spotkanie zapraszamy szerokie grono: dyrektorów, pracowników i współpracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, samodzielnych animatorów i edukatorów, urzędników na szczeblu powiatowym i gminnym, radnych. Podczas realizacji i organizacji spotkań współpracują z nami: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Federacja Mazowia.

WARSZTATY

W kwietniu rozpoczynamy cykl warsztatowy. Do udziału zapraszamy osoby i podmioty działające w dziedzinie kultury i oświaty: pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, nauczycieli, samodzielnych animatorów i edukatorów oraz urzędników.

Cykl warsztatowy będzie obejmował następujące tematy: współpraca międzysektorowa, zarządzanie projektem metodą service design oraz diagnoza potrzeb odbiorców i będzie realizowany podczas
3 zjazdów, jednego dwudniowego i dwóch jednodniowych.

  • 1 zjazd: zarządzanie projektem/service design (dzień 1.), diagnoza potrzeb odbiorców (dzień 2.),
  • 2 zjazd: współpraca międzysektorowa,
  • 3 zjazd: zarządzanie projektem/service design

Odbędzie się 6 cyklów warsztatowych: w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu, Płocku oraz Siedlcach. Warsztaty będą ściśle powiązane z konkursem i oprócz przekazania wiedzy, kompetencji i narzędzi będą służyły kompleksowemu opracowaniu pomysłu na projekt, aby był on gotowy do złożenia w konkursie.

Uzupełnieniem warsztatów będą webinaria realizowane we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

KONKURS

Kolejnym etapem projektu będzie ogłoszenie konkursu na współorganizację wydarzeń, w którym będzie można składać projekty działań realizowanych przez osoby z sektora kultury i sektora oświaty. W konkursie będą mogły wziąć udział tylko te osoby, które wcześniej uczestniczyły w cyklu warsztatowym. Ich zadaniem będzie znalezienie partnera z drugiego sektora oraz złożenie wniosku na formularzu opracowanym na potrzeby projektu. Niezależna Komisja Ekspercka wybierze najlepsze projekty, które otrzymają dofinansowanie. Na etapie realizacji działania organizatorzy będą wspierani przez "Latających Animatorów" Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę".

PUBLIKACJE

Na koniec roku wydamy narzędziownik, czyli broszurę podsumowującą najważniejsze wydarzenia i działania realizowane w ramach projektu oraz prezentującą w skrótowej i przystępnej formie metody i narzędzie, które były wykorzystywane  bądź powstały w trakcie realizacji Kulturalnych Edukatorów.

Opublikujemy także raport z diagnozy środowiska edukacji i animacji w naszym województwie.

KONFERENCJA

W styczniu 2017 roku zorganizujemy konferencję podsumowującą pierwszy rok działania programu.


PARTNERZY:
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Federacja Mazowia
Forum Kultury Mazowsze
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
Kolektyw Badawczy
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Pracownia Muzyki Tradycyjnej przy Instytucie Muzyki i Tańca
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie "Projektoriat"
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
Żuromińskie Centrum Kultury

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018.