vimeo facebook
warsztaty 2016
28 // 06 // 2018
warsztaty 2016
Cykl warsztatów, które zaoferowaliśmy animatorom i nauczycielom w 2016 r. obejmował następujące zagadnienia: projektowanie usług, diagnozę potrzeb odbiorców, współpracę sektora oświaty i kultury oraz zarządzanie projektami.