vimeo facebook
Warsztaty podstawowe dla partnerstw 2018
16 // 02 // 2018
Warsztaty podstawowe dla partnerstw 2018
16-18 marca 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Promenada w Białobrzegach (gm. Nieporęt) odbędzie się obowiązkowy zjazd warsztatowy dla partnerstw, których projekty zostaną wybrane do realizacji w drodze konkursu.
Kliknij w pomarańczowy krzyżyk, żeby dowiedzieć się więcej...>>
Warsztaty w społeczności lokalnej
Warsztaty w społeczności lokalnej
Spotkania przeznaczone dla edukatorów, nauczycieli, przedstawicieli instytucji oraz urzędników zainteresowanych wspieraniem edukacji kulturowej w swoich miejscowościach.
Rzutnik nie działa!
19 // 09 // 2018
Rzutnik nie działa!
WARSZTAT z wystąpień publicznych z prezentacją, filmem i mikrofonem. Zagadnienia techniczne związane z prezentacjami publicznymi (dźwięk i obraz podczas wystąpień - najczęstsze trudności i jak sobie z nimi radzić)
Warsztat praktyczny podczas II Zjazdu Kulturalnych Edukatorów.
Chyba nie ma takiej osoby, która prowadząc prezentację albo wystąpienie publiczne, nie borykała się nigdy z trudnościami technicznymi. Jeśli Tobie również nieobce jest nerwowe szukanie przyczyny, dla którego obraz się zacina, dźwięku nie ma, a obraz jest na laptopie, ale nie ma go na ekranie - ten warsztat jest dla Ciebie.
Warsztaty z komunikacji
26 // 09 // 2018
Warsztaty z komunikacji
komunikowanie działań, rezultatów i sensu istnienia organizacji/instytucji
wstęp wolny na zapisy mailowe pod adresem k.lindner@mik.waw.pl
Współpracuj nie konkuruj! O budowaniu aktywnej sieci partnerów i relacji z publicznością w duchu Audience Development
08 // 10 // 2018
Współpracuj nie konkuruj! O budowaniu aktywnej sieci partnerów i relacji z publicznością w duchu Audience Development
Czym jest w praktyce jest Rozwój Publiczności (Audience Development)? Jaką rolę spełnia w nim edukacja kulturalna? Jakie korzyści wypływają ze współpracy i sieciowania się? Na przykładzie funkcjonującej w Warszawie od 2015 roku sieci pracowników i pracowniczek organizacji kultury ADESTE porozmawiamy o tym jak stawiać publiczność w centrum uwagi.
Podmiotowe traktowanie dzieci i kompetencje relacyjne nauczyciela / animatora kultury
18 // 10 // 2018
Podmiotowe traktowanie dzieci i kompetencje relacyjne nauczyciela / animatora kultury
warsztat teoretyczny o nowych trendach w pedagogice podczas II Zjazdu Kulturalnych Edukatorów
Podczas warsztatu omówimy zagadnienia związane z podmiotowym traktowaniem dzieci i budowaniem relacji opartych na szacunku, zrozumieniu potrzeb i empatii. Porozmawiamy o nowoczesnym podejściu, opartym o wartości prezentowane przez Jespera Juula takie jak: równa głośność, autentyczność i integralność.
Zastanowimy się nad tym, w jaki sposób dobre relacje wpływają na kompetencje psychologiczne, społeczne i edukacyjne dzieci. Poruszymy także temat wspierania kreatywności dzieci oraz podążania za ich pomysłami
Instytucje (edukacji i kultury) z ludzką twarzą: inspiracje Korczakowskie
18 // 10 // 2018
Instytucje (edukacji i kultury) z ludzką twarzą: inspiracje Korczakowskie
warsztat teoretyczny podczas II Zjazdu Kulturalnych Edukatorów
wstęp wolny, obowiązują zapisy
Gdzie i jak szukać funduszy na realizację działań lokalnych?
18 // 10 // 2018
Gdzie i jak szukać funduszy na realizację działań lokalnych?
warsztat praktyczny w ramach II Zjazdu Kulturalnych Edukatorów
Z badań środowiska edukatorów i animatorów kultury wynika, że największe zapotrzebowanie na szkolenia dotyczy sfery pozyskiwania funduszy na realizację działań. Wychodząc naprzeciw temu oczekiwaniu, zapraszamy na warsztat dotyczący konkretnych źródeł finansowania działań lokalnych - jak pisać i gdzie adresować wnioski, aby pozyskać fundusze na działania lokalne?
18 // 10 // 2018
"Lokalność - mosty i mury. Jak z małego zrobić duże".
warsztat teoretyczny na temat roli animatora w małych społecznościach oraz tego jak wiele zdziałać niewielkimi środkami. Warsztat odbędzie się w ramach II Zjazdu Kulturalnych Edukatorów
Spotkanie koncentrować się będzie na:
a) sposobach odkrywania nieoczywistych zasobów kulturotwórczych w środowisku lokalnym,
b) sposobach użycia ich jako narzędzia rewitalizacji więzi społecznych i międzypokoleniowych,
c) sposobach budowania w oparciu o nie sieci kontaktów i wymiany z innymi środowiskami.
Współpraca w terenie
06 // 11 // 2018
Współpraca w terenie
14 listopada, świetlica wiejska w Krynicy (gmina Suchożebry)
Zapraszamy na warsztaty wszystkich tych, którzy myślą o tym co robią i co mogą zrobić dla świata, dla ludzi, dla społeczności w której żyją i pracują.
trening antystresowy
13 // 11 // 2018
trening antystresowy
Trening antystresowy, czyli jak budować Siłę Wewnętrzną i Odporność. Warsztat 7,5-godzinny, 13 listopada 2018 w Centrum Homo Creatore w Warszawie Aninie.
Zapraszamy nauczycieli i animatorów kultury na jednodniowy trening antystresowy, który wyposaży uczestników w użyteczne narzędzia pozwalające na radzenie sobie z codziennym stresem, presją oraz emocjami