vimeo facebook
I zjazd KE
30 // 01 // 2017
I zjazd KE
Spotkanie uczestników projektu Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury i wszystkich zainteresowanych edukacją kulturową na Mazowszu. Jeżeli lubisz działać, organizować, zmieniać, lub planujesz działanie...

NABÓR NA ZJAZD ZAKOŃCZONY. Wyczerpany limit miejsc!

Zakończyliśmy nabór na I Zjazd Kulturalnych Edukatorów! O przyjęciu na Zjazd uczestnicy zostali powiadomieni mailowo.

Uczestników, którzy dostali się do grupy warsztatowej: Pożegnania i kontynuacje. O tym, czy koniec projektów da się zaprojektować prosimy o wypełnienie krótkiego formularza od prowadzących. Formularz dostępny tutaj.

Uczestników, którzy dostali się do grupy: Metody pracy na przykładzie projektu Mały Kolberg oraz Pracowni Małego Teatru prosimy o wypełnienie krótkiego formularza od prowadzących. Formularz dostępny tutaj.

 


Jesteś  animatorem/ką, nauczycielem/ką, edukatorem/ką, społecznikiem/czką, regionalistą/ką, pasjonatem/ką... Pracujesz w szkole, w kulturze, organizacji pozarządowej... to właśnie Ciebie zapraszamy na I Zjazd Kulturalnych Edukatorów!

W dniu 30 stycznia 2017 roku w godzinach od 10.00 do 19.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury odbędzie się pierwsze spotkanie beneficjentów i osób zainteresowanych projektem Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury. Pierwszym punktem programu będzie prezentacja wyników diagnozy środowiska edukacji kulturowej w województwie mazowieckim połączona z dyskusją, w której udział wezmą: prof. dr hab. Marek Krajewski, dr Bogna Kietlińska, dr Tomasz Rakowski i autorzy raportu, czyli Kolektyw Badawczy.

Uczestnicy zjazdu będą mogli wziąć udział w praktycznych warsztatach z zakresu komunikacji i współpracy oraz prezentacji metod pracy w wybranych projektach łączących sektory kultury i oświaty. Warsztaty i prezentacje poprowadzą: Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Kolektyw Terenowy, Fundacja Kultury Dialogu, Idea Zmiany oraz realizatorzy projektu Mały Kolberg. 

W programie znajdzie się również prezentacja dobrych praktyk realizowanych przez beneficjentów projektu w 2016 roku. 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY >>

 

Godzina

Program

od 9.00

Rejestracja uczestników, hol Mazowieckiego Instytutu Kultury

10.00- 10.30

Uroczyste otwarcie spotkania

[sala widowiskowa/parter]

10.30 – 12.30

Wiedza

Prezentacja raportu z diagnozy edukacji kulturowej w województwie mazowieckim (Kolektyw Badawczy) + dyskusja panelowa z udziałem: prof. Marka Krajewskiego, dr Bogny Kietlińskiej, dr Tomasza Rakowskiego (moderacja: Konrad Sobczyk)

[sala widowiskowa/parter]

12.30-13.00

I przerwa kawowa

13.00-14.30

Narzędzia

dotyczące: metod pracy, współpracy i komunikacji.

I tura warsztatów

 

 

Żywa tradycja inspiracją w edukacji.

O projekcie "Mały Kolberg"

 

Prowadzenie: Katarzyna Paterek i Witold Zalewski (Fundacja Rozwoju Dzieci)

 

 

 

Rzecznictwo i budowanie relacji z decydentami, czyli co zrobić, żeby burmistrz przyszedł na nasze wydarzenie.

prowadzenie: Maja Branka

 

 

Kogo widzę, gdy na ciebie patrzę? O stereotypach na temat naszych partnerów.

 

prowadzenie: Marta Lewandowska [Fundacja Kultury Dialogu]

Jak planować i realizować działania włączające, by naprawdę włączały? O partycypacji.

 

prowadzenie: Dorota Ogrodzka

     

Pożegnania i kontynuacje. o tym, czy koniec projektów da się zaprojektować.

 

Prowadzenie: Agnieszka Pajączkowska & Pola Rożek [Kolektyw Terenowy]

 

 

 

Sala Widowiskowa
parter

Sala Baletowa
I piętro

Sala Elektorska
parter

Galeria Elektor
I piętro

Biblioteka
parter

14.30-15.30 


Przerwa obiadowa

 

15.30-17.00 

Narzędzia

II tura warsztatów

 

Znaleźć szczelinę, czyli o projektowaniu edukacji kulturalnej w szkole.

 

 

Prowadzenie: Aleksandra Antoniuk (Stowarzyszenie

Pedagogów Teatru)

 

 

Rzecznictwo i budowanie relacji z decydentami, czyli co zrobić, żeby burmistrz przyszedł na nasze wydarzenie. prowadzenie: Maja Branka

 

 

Kontynuacja

Kogo widzę, gdy na ciebie patrzę? O stereotypach na temat naszych partnerów. prowadzenie: Marta Lewandowska [Fundacja Kultury Dialogu]

 

 

 

Kontynuacja

Jak planować i realizować działania włączające, by naprawdę włączały? O partycypacji. Prowadzenie: Dorota Ogrodzka

     

Kontynuacja

Pożegnania i kontynuacje. o tym, czy koniec projektów da się zaprojektować. Prowadzenie: Agnieszka Pajączkowska & Pola Rożek [Kolektyw Terenowy]

 

 

 

Kontynuacja

 

Sala Widowiskowa
parter

Sala Baletowa
I piętro

Sala Elektorska
parter

Galeria Elektor
I piętro

Biblioteka
parter

17.30-18.00 

II przerwa kawowa

18.00-19.00

Praktyka

 prezentacja dobrych praktyk (9 projektów realizowanych w ramach KE)

 

Oficjalne zakończenie spotkania
19.00-21.00 Kawiarnia / Rozmowy kuluarowe 

[sala widowiskowa/parter]