A- A A+
vimeo facebook
Jak planować i realizować działania włączające, by naprawdę włączały? O partycypacji.
30 // 01 // 2017
Jak planować i realizować działania włączające, by naprawdę włączały? O partycypacji.
Dorota Ogrodzka

W trakcie warsztatu spróbujemy przyjrzeć się różnym strategiom wymyślania i prowadzenia działań w oparciu o ideę
partycypacji. Będziemy podejrzliwie, ale i z nadzieją szukać znaczenia słów: włączanie, inkluzja, uczestnictwo,
partnerstwo, demokracja oraz próbować przekładać je na praktyczne rozwiązania. W toku dyskusji i ćwiczeń warsztatowych
oraz twórczych symulacji zastanowimy się nad tym jakie trudności, pułapki i pytania stoją przed animatorami i
edukatorami, którym bliska jest idea współdziałania i partycypacyjny etos. Stworzymy przestrzeń na dzielenie się
doświadczeniem i wymianę inspirujących przykładów. Na koniec spróbujemy wypracować kilka rekomendacji dla osób lub
organizacji, które chcą projektować i realizować działania partycypacyjne.

Dorota Ogrodzka – animatorka kultury, pedagożka teatru, reżyserka, badaczka, trenerka. Prezeska Stowarzyszenia
Pedagogów Teatru, z którym tworzy przestrzeń praktyki i pedagogiki teatru na warszawskiej Pradze – LUB/LAB.
Prowadzi tam m.in. Laboratorium Teatralno-Społeczne. Reżyserka spektakli realizowanych zarówno w teatrach
instytucjonalnych, w społecznościach lokalnych, w szkołach lub międzyinstytucjonalnie. Pracuje z aktorami, twórcami,
 amatorami, z młodzieżą, dorosłymi, seniorami. Współtworzy Kolektyw Terenowy – grupę etnoanimatorów, którzy realizują
 autorskie działania na wsiach, w małych miejscowościach, a ostatnio także w miastach. Jest animatorką kultury i
trenerką Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, na stałe współpracuje też z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie. Przez cztery lata pracowała w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, gdzie odpowiadała za program pedagogiki teatru,
reżyserowała i prowadziła Młodą Scenę. Współorganizuje Festiwal Slot Art. Pisze i publikuje, pisze doktorat w
Instytucie Kultury Polskiej UW. Stypendystka MKiDN.