vimeo facebook
13 // 02 // 2018
Konkurs 2016

Projekty, które zostały wybrane do współrealizacji w roku 2016 to:

3xM: Młodzi Mają Media!, Jarosław Basaj(Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu) i Zbigniew Rybka (Teatr Powszechny w Radomiu)

Daję słowo, Monika Marciniak (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku) i Katarzyna Łaziuk (Gimnazjum i LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim)

Bez ściemy o…, Małgorzata Sobiesiak (Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu) i Grzegorz Grabowski (Gimnazjum Publiczne im. Noblistów Polskich w Przasnyszu)

AnimaTor, Joanna Wlizło (Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie) i Piotr Wlizło (animator kultury)

Wlaz w las - dialog z naturą, Małgorzata Fąfrowicz Szamocka (Fundacja Bonum et Sapientia w Zalesiu Górnym) i Marta Blauth (Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym)

Upteka - Wirtualny Dom COOLTURY, Marta Łabecka (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu) i Barbara Sochacka (Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT)

Przedszkolaki projektują książkę, Grażyna Chojnowska (Przedszkole Miejskie nr 12 w Legionowie) i Hanna Niewiadomska (legionowska pisarka wierszy dla dzieci)

Raz dwa trzy czytamy, Maria Mindak (Granie w czytanie, Złotokłos) i Małgorzata Flis (Konstanciński Dom Kultury)

Historia jakiej nie znacie!, Elżbieta Skubicha, Katarzyna Solarska (Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu) i Joanna Siemiątkowska (Publiczne Gimnazjum im. M. Reja w Radomiu)

 

Propozycja dla uczestników konkursu, którzy nie uzyskali dofinansowania!!!

 Napisałaś/napisałeś wniosek i nie otrzymałeś dofinasowania? Nadal chcemy Cię wspierać!  
Wypełnij kwestionariusz zamieszczony w linku i zaznacz w nim, jakie formy współpracy najbardziej odpowiadają na Twoje potrzeby.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBZMJwY4cwtCufop7c6LhjQ6KkHH-m_0usJuBHSa5J59G8Iw/viewform?c=0&w=1 

Tej jesieni postaramy się spełnić część z nich. 

Termin nadsyłania propozycji mija 2 września 2016! 

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia.
Zastrzegamy sobie prawo do zrealizowania tylko części przesłanych przez Was propozycji. 

Zespół Projektu Kulturalni Edukatorzy 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie na współorganizację wydarzeń w roku 2016!

Wpłynęło 40 wniosków, z czego 36 zostało zaakceptowanych pod względem formalnym.

 

Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników konkursu! Ogłoszenie wyników nastąpi 8 sierpnia 2016 roku.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KULTURALNI EDUKATORZY - OGŁOSILIŚMY KONKURS!

W ramach projektu Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury ogłosiliśmy konkurs na współorganizację wydarzeń z zakresu edukacji kulturowej na terenie województwa mazowieckiego.  Nabór wniosków trwa do 11 lipca 2016. Celem konkursu jest wspieranie ciekawych działań skierowanych do dzieci i młodzieży oraz propagowanie współdziałania pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor oświaty.

  • W konkursie będą mogły wziąć udział tylko te partnerstwa, z których chociaż jedna osoba uczestniczyła w pełnym cyklu warsztatowym. 
  • Konkurs przeznaczony jest dla partnerstw edukatorów kulturowych z sektora oświaty i kultury 
  • Mazowiecki Instytut Kultury będzie partnerem przy realizacji działań nagrodzonych w konkursie
  • Każdy projekt, który uzyska dofinansowanie otrzyma również 3-dniowe wsparcie Latających Animatorów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę w dowolnie wybraneym zakresie
  • Podmioty i osoby z terenu Warszawy mogą wziąć udział w konkursie, o ile zgłoszony przez nie projekt będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego poza Warszawą oraz we współpracy z lokalnym podmiotem lub osobą
  • W tym roku dofinansujemy w ramach współorganizacji 9 projektów z terenu Województwa Mazowieckiego, które uzyskają największą ilość punktów

Harmonogram konkursu: 

      Nabór wniosków: 17 czerwca 2016r. – 11 lipca 2016r.

      Konsultacje pomysłów na zaangażowanie LA w projekcie: 27 czerwca 2016r. - 1 lipca 2016r.

       Zakończenie naboru: 11 lipca 2016r.

      Ocena wniosków:

  1. a) Ocena formalna: do 18 lipca 2016r.
  2. b) Ocena merytoryczna: do 8 sierpnia 2016r.

           Ogłoszenie listy zwycięskich projektów: do 8 sierpnia 2016r.

 

Kulturalny Edukatorze – zanim złożysz wniosek, skonsultuj się!

Konsultacje mailowe i telefoniczne: 27.06 – 1.07.2016 - ZAKOŃCZONE

 

Droga Uczestniczko, drogi Uczestniku konkursu!

W ramach nagrody konkursowej otrzymasz również 3-dniowe wsparcie Latających Animatorów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę. Zachęcamy Cię abyś swój pomysł na zaangażowanie Latajacych Animatorów w projekcie skonsultował/a z koordynatorką Sieci Latających Animatorów – Elizą Gryszko.

Konsultacje trwają od 27 czerwca do 1 lipca 2016 r.

Kontakt:  email eliza.gryszko@e.org.pl, telefon  22 224 34 90,  w godzinach 10:00 – 17:00.