A- A A+
vimeo facebook
Rzecznictwo i budowanie relacji z decydentami, czyli co zrobić, żeby burmistrz przyszedł na nasze wydarzenie.
30 // 01 // 2017
Rzecznictwo i budowanie relacji z decydentami, czyli co zrobić, żeby burmistrz przyszedł na nasze wydarzenie.
Maja Branka

Za każdym razem, kiedy prosisz o zagłosowanie na Twój projekt pikniku sąsiedzkiego w budżecie obywatelskim,
czy też zastanawiasz się, jak sprawić, żeby twoje działania były bardziej cenione przez władze lokalne,
wówczas prowadzisz działania rzecznicze. Rzecznictwo to mówienie w imieniu innych – mieszkańców, sąsiadów,
seniorów, młodzieży - tak, żeby zbudować poparcie dla ważnej sprawy społecznej.
Czym jest rzecznictwo i w jaki sposób narzędzia rzecznicze mogą być wykorzystywane w Twojej pracy? W jaki sposób
budować relacje z decydentami, żeby zainteresowali się naszą sprawą? Na czym polega formułowanie przejrzystych
komunikatów i przekazu rzeczniczego? Tym zagadnieniom poświęcimy refleksje w grupie roboczej
„Rzecznictwo i budowanie relacji z decydentami, czyli co zrobić, by burmistrz przyszedł na nasze wydarzenie”.

Maja Branka – trenerka z szesnastoletnim doświadczeniem – przepracowała ponad 4000 godzin. Specjalizuje się
w szkoleniach z umiejętności społecznych, rzecznictwa oraz w szkoleniach dla trenerów. Współautorka programu
szkoleniowego i publikacji „Docenić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” (FRSI, 2012). Od 6 lat
pracuje z instytucjami kultury prowadząc szkolenia, superwizje i konsultacje indywidualne m.in. dla Narodowego
Centrum Kultury, w programie Laboratorium Edukacji Kulturalnej, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Wspiera
rozwój strategii rzeczniczej w instytucjach i organizacjach. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych
oraz Szkoły Treningu Grupowego.