vimeo facebook
Warsztaty Kulturalni Edukatorzy
Szczegółowy opis warsztatów
Masz pomysł na działanie skierowane do dzieci i młodzieży...
Chcesz dowiedzieć się jak od pomysłu przejść do projektu...
Chcesz działać we współpracy z innymi...
zapraszamy do udziału w warsztatach w projekcie Kulturalni Edukatorzy!

Opisy warsztatów:

Zjazd 1 (z noclegiem)

Dzień 1 Wprowadzenie do metody service design
Prowadzenie: Agnieszka Sikorska i Michał Kwasieborski

Warsztat poświęcony przygotowaniu uczestników do pracy nad tworzeniem projektów, w oparciu o metodę service design.

Program:

 • zasady pracy nad projektem w 4 fazach (discover-> define -> develope -> deliver) – od zbadania potrzeb odbiorców, przez definicję rzeczywistego problemu projektowego, rozwijanie koncepcji, testowanie ich i przygotowanie ostatecznego rozwiązanie,
 • praca uczestników warsztatu w grupach, nad przykładowym zagadnieniem projektowym – nauka praktycznego wykorzystania narzędzi przydatnych we własnej pracy (persony, mapa interesariuszy, ścieżka użytkownika, propozycja wartości),
 • praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia procesu projektowego – współpraca z różnymi uczestnikami, wykorzystanie narzędzi w praktyce, metody prototypowania i testowania koncepcj.

Efektem warsztatów będzie:

 • umiejętność zaplanowania pracy nad własnym projektem,
 • znajomość narzędzi, które można wykorzystać w pracy nad projektami (także w pracy zespołowej),
 • świadomość znaczenia zbudowania właściwej propozycji wartości dla odbiorców działań (i umiejętność jej zbudowania),
 • umiejętność prototypowania i testowania koncepcji.

Dzień 2 Diagnoza potrzeb odbiorców
Prowadzenie: Kolektyw Badawczy - Michał Kocikowski/Magdalena Ochał

Celem warsztatu będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami potrzebnymi do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy potrzeb odbiorców.

W ramach warsztatu uczestnicy przejdą przez proces przygotowania badania, w ramach którego:

 • sformułują pytania badawcze,
 • przeprowadzą konceptualizację pytań badawczych,
 • określą grupę docelową,
 • zapoznają się z dwiema metodami prowadzenia badań (wywiad i ankieta) oraz dopasują odpowiednią metodę do postawionych na wstępie pytań,
 • przygotują się do prowadzenia wywiadów,
 • poznają zasady poprawnego konstruowania ankiet.


Zjazd 2

Współpraca międzysektorowa - warsztat inspirująco-performatywny
Prowadzenie: Bogumiła Stachurska

Warsztaty będą polegały na ćwiczeniach i działaniach grupowych oraz poszukiwaniu rozwiązań scenograficznych, performatywnych, przestrzennych, teatralnych, instalacyjnych, które pozwolą nadać projektom interdyscyplinarny charakter i rozmach. W tym celu wykorzystamy inspiracje sztuką, zwłaszcza sztuką współczesną, a szczególności malarstwem, muzyką i nowoczesnymi technologiami. 

Zjazd 3

Opracowanie planów wdrożenia projektów uczestników - metoda service design
Prowadzenie: Agnieszka Sikorska/Michał Kwasieborski

Warsztat poświęcony przygotowaniu szczegółowych planów wdrożenia własnych projektów, połączony z elementami pracy nad nimi i mentoringu.

W trakcie warsztatu uczestnicy będą pracować indywidualnie nad swoimi projektami. W pracy wspierani będą przez prowadzących – w formie indywidualnych konsultacji.

Program:

 • budowanie ścieżki usługi oraz szczegółowego planu wdrożenia projekt,
 • mapowanie potencjalnych punktów krytycznych,
 • budowanie planu działania i metody na zarządzanie pracą w projekcie.


Efektem warsztatu będzie:

 • znajomość narzędzi pozwalających porządkować pracę projektów,
 • dopracowanie własnych koncepcji  i zmapowanie potencjalnych zasobów oraz partnerów do współpracy,
 • określenie zasobów niezbędnych do zrealizowania projektu,
 • praktyczne umiejętności budowania planu wdrożenia.

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Udział w warsztatach jest wstępnym etapem przystąpienia do konkursu na współorganizację wydarzeń z zakresu edukacji kulturowej.
 • Zapisy przyjmujemy wyłącznie na całość kursu, czyli 4 dni warsztatowe w jednym miejscu.
 • W konkursie będą mogły wziąć udział tylko te osoby i podmioty, które wcześniej uczestniczyły w cyklu warsztatowym.
 • O przyjęciu na warsztaty nie decyduje kolejność zgłoszeń, ale wybór komisji oceniającej formularze zgłoszeniowe. Na warsztat zostanie przyjętych parytetowo 10 podmiotów reprezentujących szeroko pojętą kulturę i 10 podmiotów reprezentujących szeroko pojętą edukację.
 • Zapisy na warsztaty będą się odbywały przez odpowiedni formularz dostępny tutaj.
 • Zasady uczestnictwa w warsztatach określa regulamin umieszczony w załączniku na dole strony.

Dokładne miejsca warsztatów zostaną podane w późniejszym terminie.

W razie pytań proszę o kontakt z Agatą Roman : a.roman@mik.waw.pl, Tel.: 22 586 42 07

Załączniki:

regulaminwarsztaty.pdf - pobrań: 1060, rozmiar: 152,16 KB