vimeo facebook
raport z diagnozy współpracy edukacji i kultury na poziomie miejscowości gminnych, 2018
raport z diagnozy współpracy edukacji i kultury na poziomie miejscowości gminnych, 2018
Zapraszamy do lektury raportu z badań zrealizowanych w trzecim - ostatnim - roku projektu Kulturalni Edukatorzy.
Badanie dotyczy współpracy sektora edukacji z sektorem kultury w miejscowościach na prawach gmin w województwie mazowieckim.
Eksperyment: Partnerstwo
Eksperyment: Partnerstwo
dobre praktyki i przykłady udanej współpracy międzysektorowej
Przedstawiamy ostatnią publikację z serii narzędziownika Kulturalnych Edukatorów.
Książka jest poświęcona zagadnieniu współpracy, zawiera artykuły praktyków w tej dziedzinie. Autorzy - Justyna Zajchowska, Wojciech Lasota, Dorota Ogrodzka i Renata Sowińska, piszą jak udało im się wdrożyć współpracę, jak realizują ją przy swoich wzorotwórczych projektach i jakie korzyści płyną ze współpracy.
Model idealnego partnerstwa
Model idealnego partnerstwa
Model
Raport edukacja kulturowa w województwie mazowieckim 2017
Raport edukacja kulturowa w województwie mazowieckim 2017
Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie mazowieckim
prowadzona w roku 2017 stanowi kontynuację
i pogłębienie badań z roku 2016 prowadzonych w ramach
trzyletniego ogólnopolskiego Programu Bardzo Młoda Kultura.
WIEDZA - Kulturalni Edukatorzy 2017
WIEDZA - Kulturalni Edukatorzy 2017
Różne sposoby i modele realizowania dziełań z zakresu edukacji kulturowej przez szkołę lub we współpracy z oświatą.
Raport z diagnozy – Kulturalni Edukatorzy 2016
12 // 12 // 2016
Raport z diagnozy – Kulturalni Edukatorzy 2016
Mazowiecki Instytut Kultury 2016
Edukacja kulturowa w województwie mazowieckim.
WIEDZA - Kulturalni Edukatorzy 2016
08 // 12 // 2016
WIEDZA - Kulturalni Edukatorzy 2016
Czym jest i po co nam edukacja kulturowa? Do czego służy diagnoza potrzeb, dlaczego jej potrzebujemy i jak ją wykonać?
Tom pełen wiedzy.
NARZĘDZIA – Kulturalni Edukatorzy 2016
08 // 12 // 2016
NARZĘDZIA – Kulturalni Edukatorzy 2016
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania: jak współpracować i jak planować oraz wdrażać lepsze usługi z zakresu edukacji kulturowej. Zagadnienia związane z codziennym instrumentarium Kulturalnych Edukatorów.
PRAKTYKI - Kulturalni Edukatorzy 2016
08 // 12 // 2016
PRAKTYKI - Kulturalni Edukatorzy 2016
Projekty i działania zrealizowane w partnerstwach edukacja-kultura w 2016 roku.
Bardzo Młoda Kultura
30 // 11 // 2016
Bardzo Młoda Kultura
Raport z realizacji programu
Przedstawiamy raport z pierwszego roku realizacji wieloletniego programu Narodowego Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura".
Raport przybliża cele i założenia programu Bardzo Młoda Kultura oraz kluczowe dla niego pojęcie edukacji kulturowej. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych elementów realizacji programu.