vimeo facebook
Diagnoza
Diagnoza

Istotnym elementem projektu Kulturalni Edukatorzy było badanie społeczne dotyczące współpracy edukacji i kultury  w województwie mazowieckim.

Badanie trwało 3 lata, było prowadzone przez Kolektyw Badawczy.

W 2016 roku przebadano współpracę międzysektorową w dawnych miastach wojewódzkich.

W 2017 - w miastach na prawach powiatu.

W 2018 - w 6 miejscowościach gminnych.

Szczegółowe raporty możesz ściągnąć na swoje urządzenie klikając w linki poniżej:

Raport z diagnozy - edukacja kulturowa w województwie mazowieckim 2016, dawne miasta wojewódzkie

Raport z diagnozy - edukacja kulturowa w województwie mazowieckim 2017, miasta powiatowe

Raport z diagnozy - edukacja kulturowa w województwie mazowieckim 2018, gminy