vimeo facebook
18 // 10 // 2018
"Lokalność - mosty i mury. Jak z małego zrobić duże".
warsztat teoretyczny na temat roli animatora w małych społecznościach oraz tego jak wiele zdziałać niewielkimi środkami. Warsztat odbędzie się w ramach II Zjazdu Kulturalnych Edukatorów
Spotkanie koncentrować się będzie na:
a) sposobach odkrywania nieoczywistych zasobów kulturotwórczych w środowisku lokalnym,
b) sposobach użycia ich jako narzędzia rewitalizacji więzi społecznych i międzypokoleniowych,
c) sposobach budowania w oparciu o nie sieci kontaktów i wymiany z innymi środowiskami.

Lokalność - mosty i mury. Jak z małego zrobić duże

Warsztat teoretyczny w ramach II Zjazdu Kulturalnych Edukatorów, 18 października 2018 r, Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Chłodna 51, Warszawa, 32. piętro, godz. 15.00 - 17.00

 

 

Spotkanie koncentrować się będzie na tym jak odkrywać i identyfikować nieoczywiste zasoby kulturowe w środowisku lokalnym; np. jak planować działania animacyjne i artystyczne w oparciu pamięć zbiorową, teren, dawne obrzędy i historię danej miejscowości tak,  aby w sposób pozytywny odnawiać więzi społeczne i międzypokoleniowe. Porozmawiamy jak wykorzystać własne zasoby środowiska lokalnego do nawiązywania kontaktów i wymiany z innymi środowiskami.

Warsztat adresowany jest do wszystkich, którzy szukają inspiracji do działań w małych środowiskach, na tzw. trudnych terenach lub tam, gdzie wydaje się, że żadnej kultury nie ma.

 

Ryszard Michalski: z wykształcenia historyk sztuki, kieruje Ośrodkiem Animacji Kultury Czynnej CEiIK w Olsztynie . Animator jednej z ważniejszych inicjatyw polskiej  kultury alternatywnej w latach siedemdziesiątych – olsztyńskiej „Pracowni’. Współtwórca i założyciel Stowarzyszenia "Tratwa", w którym jest Prezesem. Projektował i realizował kilkadziesiąt programów polegających na wykorzystaniu sztuki i narzędzi animacji i edukacji kulturalnej w przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu i społecznemu . Za innowacyjność i oryginalność działań nominowany w 1996 na członka światowej organizacji „Ashoka”.

W ostatnich latach zajmuje się problematyką pamięci historycznej , relacji między-generacyjnych i rewitalizacją tradycyjnej kultury polskiej wsi. Od 2014 roku koordynuje ogólnopolski program Instytutu Muzyki i Tańca – „Akademia Kolberga”. Razem z żoną Wiolettą i współpracownikami z olsztyńskiego CEiK kieruje programem Bardzo Młoda Kultura w województwie warmińsko - mazurskim w latach 2016 -2018.

 

warsztat bezpłatny, obowiązują zapisy na II Zjazd Kulturalnych Edukatorów poprzez formularz zgłoszeniowy.