vimeo facebook
Współpracuj nie konkuruj! O budowaniu aktywnej sieci partnerów i relacji z publicznością w duchu Audience Development
08 // 10 // 2018
Współpracuj nie konkuruj! O budowaniu aktywnej sieci partnerów i relacji z publicznością w duchu Audience Development
Czym jest w praktyce jest Rozwój Publiczności (Audience Development)? Jaką rolę spełnia w nim edukacja kulturalna? Jakie korzyści wypływają ze współpracy i sieciowania się? Na przykładzie funkcjonującej w Warszawie od 2015 roku sieci pracowników i pracowniczek organizacji kultury ADESTE porozmawiamy o tym jak stawiać publiczność w centrum uwagi.

Według definicji Rozwój Publiczności to strategiczny proces służący budowaniu relacji pomiędzy organizacją kultury a społecznością, oparty na wiedzy na temat tej społeczności i uwzględniający misję organizacji. Opierający się na zachowaniu równowagi pomiędzy celami artystycznymi, finansowymi i społecznymi organizacji. Realizowany świadomie przez całą organizację i stale doskonalony. Jednak czym w praktyce jest Rozwój Publiczności (Audience Development)? Jaką rolę spełnia w nim edukacja kulturalna? Jakie korzyści wypływają ze współpracy i sieciowania się? Na przykładzie funkcjonującej w Warszawie od 2015 roku sieci pracowników i pracowniczek organizacji kultury ADESTE porozmawiamy o tym jak stawiać publiczność w centrum uwagi.

Prowadzenie:

Marta Skowrońska Markiewicz (trenerka w programach ADESTE i CONNECT, zastępczyni kierownika działu programowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie).

Justyna Wrońska (członkini sieci ADESTE, kierownik Działu Organizacji Widowni, Promocji i Marketingu Teatru Baj, odpowiada za komunikację i rozwój publiczności Festiwalu AfryKamera

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz