Animatorki i Animatorzy poszukiwani!
Animatorki i Animatorzy poszukiwani!

 

 

Animatorki i Animatorzy poszukiwani! Zrealizuj rezydencję animacyjną w Drążewie lub Zbroszkach

Ogłaszamy nabór animatorek i animatorów kultury oraz artystów i artystek społecznych na rezydencje animacyjne we wsiach, w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Tym razem zapraszamy do współtworzenia społecznych działań twórczych w dwóch wsiach w subregionie ciechanowskim: Drążewie oraz Zbroszkach. Nabór trwa do 14.04.2023 r.

Celem naboru jest wyłonienie dwóch osób, będących animatorkami lub animatorami kultury, artystkami bądź artystami społecznymi. Zadaniem każdej z nich będzie przeprowadzenie rezydencji animacyjnej w terminie czerwiec-wrzesień 2023 r. w ścisłej współpracy z sołtysem, sołtyską i społecznością lokalną jednej z dwóch wsi w woj. mazowieckim: Drążewo lub Zbroszki (subregion ciechanowski).

Każda rezydentka/rezydent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto. Dodatkowo pokryte zostaną koszty realizacji działań w kwocie do 5000 zł brutto (w każdej z lokalizacji).

Wybrane rezydentki/rezydenci zobowiązują się wziąć udział w objeździe studyjnym “Z wizytą u siebie” w dniach 19-21 maja 2023 finansowanym w ramach MPEK.

Nabór skierowany jest do osób działających na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego. W naborze mogą brać udział osoby fizyczne.

 Kryteria wyboru rezydentek/rezydentów to:

  1. doświadczenie w realizacji działań animacyjnych ze społecznościami lokalnymi;
  2. udokumentowane wykształcenie lub/oraz dorobek animacyjny w obszarze sztuk społecznych;
  3. umiejętność realizacji projektów kulturalnych: planowania działań zgodnie z harmonogramem, zarządzania budżetem projektu, prowadzenia warsztatów twórczych, pracy metodą projektu.

Aby wziąć udział w naborze na rezydencje animacyjne we wsiach w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej należy zapoznać się z podlinkowanym szczegółowym REGULAMINEM NABORU ANIMATOREK I ANIMATORÓW  oraz uzupełnić i przesłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do dnia 14 kwietnia 2023 r.

UWAGA!
Uzupełniając formularz należy załączyć swoje portfolio oraz umieścić link do krótkiego filmu z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego chcę wziąć udział w rezydencjach animacyjnych we wsi Drążewo/Zbroszki?”

Zgłoszenia niekompletne lub niespełniające warunków udziału w konkursie zostaną odrzucone.

Pytania prosimy kierować drogą mailową: mpek@mik.waw.pl lub telefonicznie: 669 395 783

 

WIĘCEJ O PROJEKCIE ORAZ DOKUMENTACJA POPRZEDNICH EDYCJI W ZAKŁADCE REZYDENCJE ANIMACYJNE 

Projekt organizowany jest w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Operatorem Programu oraz organizatorem naboru jest Mazowiecki Instytut Kultury.
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dołącz do programu!