Czekamy na sołtyski i sołtysów - Rezydencje Animacyjne 2023
Czekamy na sołtyski i sołtysów - Rezydencje Animacyjne 2023

Czekamy na sołtyski i sołtysów - trwa nabór na Rezydencje Animacyjne 2023 w subregionie ciechanowskim!

 

Trwa nabór do czwartej już edycji Rezydencji Animacyjnych we wsiach w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy wsie z subregionu ciechanowskiego, których mieszkanki i mieszkańcy oraz sołtysi i sołtyski chcieliby wziąć udział w projekcie. Nabór trwa do 19 marca 2023 r. 

Rezydencje animacyjne polegają na współpracy doświadczonych animatorek kultury z sołtyskami i społecznością lokalną wsi w województwie mazowieckim. Ich efektem będzie realizacja działań o charakterze społeczno-kulturalnym.

Projekt zakłada minimum trzy spotkania trwające łącznie 48 godzin, między 15 maja 2023 a 15 października 2023 r.  W sumie 8 dni pracy w terenie.

W naborze mogą brać udział sołtyski oraz sołtysi, jako reprezentanci społeczności wsi leżących wyłącznie na terenie na terenie subregionu ciechanowskiego, tj. powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego.

Koszty realizacji działań w kwocie do 5000 zł brutto (w każdej z lokalizacji) zostaną pokryte w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. 

Wybrane sołtyski/sołtysi zobowiązani będą do udziału w objeździe studyjnym “Z wizytą u siebie”, w dniach 19-21 maja 2023 roku, lub wyznaczenia innej osoby reprezentującej społeczność wsi, która weźmie udział w objeździe

Szczegóły współpracy określone są w podlinkowanym REGULAMINIE REZYDENCJI ANIMACYJNYCH 2023 (PDF 1039 KB).

ZASADY NABORU

W naborze mogą brać udział sołtysi i sołtyski, jako reprezentanci społeczności wsi leżących na terenie sugbregionu ciechanowskiego. Spośród przesłanych zgłoszeń wyłonione zostaną dwie wsie, które wezmą udział w projekcie.

Aby wziąć udział w naborze na rezydencje animacyjne we wsiach należy zapoznać się ze szczegółowym REGULAMINEM REZYDENCJI ANIMACYJNYCH 2023 oraz uzupełnić i przesłać elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA SOŁTYSEK I SOŁTYSÓW do dnia 19 marca 2023r.

Zgłoszenia niekompletne lub niespełniające warunków udziału w konkursie zostaną odrzucone.

W naborze mogą brać udział osoby fizyczne.

WIĘCEJ O POPRZEDNICH REZYDENCJACH ANIMACYJNYCH

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Pytania prosimy kierować drogą mailową: mpek@mik.waw.pl

Projekt organizowany jest w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Operatorem Programu oraz organizatorem naboru jest Mazowiecki Instytut Kultury.

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dołącz do programu!