Czekamy na sołtyski i sołtysów!
Czekamy na sołtyski i sołtysów!

 

Trwa nabór do trzeciej edycji Rezydencji Animacyjnych we wsiach w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy wsie, których mieszkanki i mieszkańcy oraz sołtysi i sołtyski wezmą udział w projekcie. Nabór trwa do 13 czerwca 2022 r.

Rezydencje animacyjne polegają na współpracy doświadczonych animatorek kultury z sołtyskami i społecznością lokalną wsi w województwie mazowieckim. Ich efektem będzie realizacja działań o charakterze społeczno-kulturalnym.

Projekt będzie składał się z minimum 3 spotkań, trwających łącznie minimum 8 sześciogodzinnych dni roboczych (tj. min. 48 godzin) między 1 lipca a 30 września 2022 r.

W naborze mogą brać udział sołtysi lub sołtyski, jako reprezentanci społeczności wsi leżących wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego.

Koszty realizacji działań w kwocie do 6000 zł brutto (w każdej z lokalizacji) zostaną pokryte w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. 

Sołtysi/sołtyski zobowiązani są wziąć udział w obowiązkowym spotkaniu inicjującym rezydencje. Planowany termin spotkania: 24 czerwca.

Szczegóły współpracy określone są w podlinkowanym REGULAMINIE REZYDENCJI ANIMACYJNYCH WE WSIACH 2022 (PDF 116 KB).

ZASADY NABORU

W naborze mogą brać udział sołtysi i sołtyski, jako reprezentanci społeczności wsi leżących na terenie województwa mazowieckiego. Spośród przesłanych zgłoszeń wyłonione zostaną dwie wsie, które wezmą udział w projekcie.

Aby wziąć udział w naborze na rezydencje animacyjne we wsiach należy zapoznać się ze szczegółowym REGULAMINEM oraz uzupełnić i przesłać elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA SOŁTYSEK I SOŁTYSÓW do dnia 13 czerwca 2022 r.

Zgłoszenia niekompletne lub niespełniające warunków udziału w konkursie zostaną odrzucone.

W naborze mogą brać udział osoby fizyczne.

WIĘCEJ O REZYDENCJACH ANIMACYJNYCH NA STRONIE MAZOWIECKIEGO PROGRAMU EDUKACJI KULTURALNEJ
www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-rezydencje.html

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Pytania prosimy kierować drogą mailową: mpek@mik.waw.pl

Projekt organizowany jest w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Operatorem Programu oraz organizatorem naboru jest Mazowiecki Instytut Kultury.

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

Dołącz do programu!