Sprawdź kto zdobył Nagrodę MPEK-u!
Sprawdź kto zdobył Nagrodę MPEK-u!Kapituła Konkursowa Nagordy MPEK-u za Społeczne Działania twórcze wyłoniła dziewięć laureatek i laureatów z województwa mazowieckiego. Celem konkursu było nagrodzenie wyróżniających się osób zajmujących się edukacją kulturalną. 

Przedstawiamy listę osób nagrodzonych.

W kategorii KONSEKWENTNE DZIAŁANIA nagrody otrzymują:
 • Anna Łukawska-Adamczyk
 • Alicja Gryz-Wasil
 • Małgorzata Karkosz
 • Beata Nessel-Łukasik
W kategorii TWÓRCZE POWROTY nagrody otrzymują:
 • Jacek Zakrzewski
 • Agnieszka Szkop-Gwiazda
 • Norbert Jastalski
W kategorii MŁODE PRAKTYKI nagrody otrzymują:
 • Roksana Grzegrzułka
 • Zuzanna Baranowska-Lemmen


Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w działaniach!


Przy ocenie wniosków pod uwagę brane były:

 • innowacyjność działań
 • zaangażowanie lokalnej społeczności
 • działanie we współpracy z innymi osobami, organizacjami i instytucjami
 • widoczność (promocja, komunikacja, włączanie)
 • rozwijanie własnych kompetencji

W Kapitule Konkursowej znaleźli się:

 • Magdalena Ulejczyk – Dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury
 • Izabela Bednarczyk – Zastępca Dyrektora ds. artystycznych Mazowieckiego Instytutu Kultury
 • dr Anna Świętochowska – koordynatorka ds. merytorycznych Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
 • dr Maja Dobiasz-Krysiak – Ekspertka ds. merytorycznych Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
 • Norbert Późniewski – kierownik Działu Edukacji Mazowieckiego Instytutu Kultury, koordynator Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
 • Miriam Kołak-Pleśniak – spec. ds. komunikacji Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
 • Tomasz Jakubowski – laureat Nagrody MPEK-u za Społeczne Działania Twórcze w subregionie ostrołęckim

Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury
Konkurs realizowany jest w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
Program finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Dołącz do programu!