ALTERGRANT 2020: Małgorzata Dąbrowska
ALTERGRANT 2020: Małgorzata Dąbrowska

 

Bohaterką filmu jest Małgorzata Dąbrowska, laureatka nagrody ALTERGRANT (2020), która otrzymała Nagrodę za łączenie działalności gospodarczej z działalnością kulturalną na rzecz lokalnej społeczności. Ujęła członków Kapituły rozmachem inicjatyw prowadzonych w małej wsi Bończa w gminie Warka i odpowiedzialnym społecznie prowadzeniem działalności odpłatnej Stowarzyszenia Made in Bończa.
 Konkurs ALTERGRANT jest realizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Jego celem jest wyłonienie i wypromowanie działań prowadzonych w obszarze edukacji kulturalnej, które są realizowane w oparciu o współpracę międzysektorową oraz alternatywne źródła finansowania. Mogą w nim wziąć udział osoby, organizacje lub instytucje reprezentujące zarówno sektor publiczny, społeczny, jak i prywatny, prowadzące działania z obszaru edukacji kulturalnej na terenie województwa mazowieckiego (z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy).

Informacje o ALTERGRANCIE 2019
Informacje o ALTERGRANCIE 2020

 

Dołącz do programu!