Laura i Zdzisław Bziukiewiczowie
Laura i Zdzisław Bziukiewiczowie

 

Zdzisław i Laura Bziukiewiczowie gromadzą i ratują przed zniszczeniem przedmioty dawnej kultury kurpiowskiej oraz realizują działania edukacyjne na temat tzw. ginących zawodów. 

Jakie działania realizują?
W ramach założonego przez siebie i prowadzonego od 2009 r Muzeum Kurpiowskiego w Wachu, Zdzisław i Laura Bziukiewiczowie gromadzą i ratują przed zniszczeniem przedmioty dawnej kultury kurpiowskiej, a także realizują szereg działań edukacyjnych na temat tzw. ginących zawodów. Są to lekcje muzealne poświęcone dawnemu rzemiosłu, gwarze i historii Kurpi.

Społeczne działania twórcze to dla nich aktywizowanie szeroko rozumianej lokalnej społeczności i włączanie jej w ratowanie dawnego dziedzictwa, organizowanie imprez folklorystycznych, uczestnictwo w miejscowych inicjatywach (pikniki, odpusty, regionalne wydarzenia) w celu rozwijania świadomości i potrzeby ochrony kurpiowskiej spuścizny.

Jak zaczęła się ich przygoda ze społecznymi działaniami twórczymi?
Ich przygoda ze społecznymi działaniami twórczymi rozpoczęła się w momencie, w którym stali się twórcami ludowymi. Pokazując swoje umiejętności (koronkarstwo, plastyka obrzędowa, bursztyniarstwo), dzielą się wiedzą na ich temat i propagują te zanikające we współczesnym świecie zawody.

 

Dołącz do programu!