Paweł Dąbkowski
Paweł Dąbkowski

 


Jeden z muzyków Kapeli Miód na Serce. Choć związany jest z Podlasiem, to jego serce skradła kultura kurpiowska.


Jakie działania realizuje?
Dzieciństwo spędził na deskach Miejskiego Domu Kultury w Grajewie, gdzie tańczył w Zespole Pieśni i Tańca. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Olsztynie. Tam również rozpoczął swoją przygodę z muzyką chóralną.

Pracuje jako dziennikarz, a swoją miłość do muzyki i sztuki folkloru wyraża współorganizując wiejskie potańcówki i warsztaty pieśni kurpiowskich. Skrzypkuje w Kapeli Miód na Serce, która nie raz porwała nas do tańca podczas Objazdu studyjnego "Z wizytą u siebie" po subregionie ostrołęckim.

Jak zaczęła się jego przygoda ze społecznymi działaniami twórczymi?
Animacja kultury jest dla niego genialną formą budowania dobrych relacji między ludźmi. Jego przygoda z tego typu działaniami rozpoczęła się od założenia kapeli kurpiowskiej i stowarzyszenia chroniącego kulturę Puszczy.

 

Dołącz do programu!