KONKURS MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

Marcin Jasiński
Marcin Jasiński
NAGRODA INNOWACYJNEGO MENEDŻERA KULTURY za innowacyjne wdrożenie procesu zarządzania zmianą z udziałem zespołu pracowników, odwagę w odwracaniu trendów, krytyczne i eksperymentalne podejście do zarządzania publicznością oraz badanie potrzeb i trwałe włączenie mieszkańców w proces programowania działalności domu kultury.
Anna Grunwald
WYRÓŻNIENIE za nowatorskie budowanie wizerunku instytucji kultury przez ciekawe podejście do zagadnienia patriotyzmu i wzmacnianie współczesnej tożsamości mieszkańców województwa mazowieckiego oraz skuteczność w pozyskiwaniu środków na oryginalne projekty.
Jacek Emil Szczepański
Jacek Emil Szczepański
WYRÓŻNIENIE Za realizację nowatorskiego projektu rewitalizacji oraz konsekwentne wykorzystanie długiego procesu inwestycji do budowania i integrowania społeczności lokalnej wokół programu muzeum.