KONKURS MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

Karol Wittels
Karol Wittels
Nagrodzony za działalność przedstawiciela trzeciego sektora stale obecną w refleksji nad kulturą, opartą na badaniach stanu kultury w woj. mazowieckim i konsekwentnie realizowaną w ramach rozwiązań i projektów wspierających trzeci sektor i kadry kultury, za systematyczne sieciowanie sektora kultury i zdolność łączenia potencjałów w ramach Fundacji Obserwatorium, Federacji Mazowia i Forum Kultury Mazowsze.
Magdalena Mól
Magdalena Mól
Wyróżnienie za odważne wykraczanie poza standardowe rozumienie działalności kulturalnej i bibliotecznej, wielopłaszczyznowe poszukiwanie dróg dialogu, który nikogo nie wyklucza, opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu „a nie potrzebie zwycięstwa i przekonania do własnych racji” oraz za uważne i merytoryczne podejście do dostępności i przełamywania barier w ramach prowadzonych działań.
Tomasz Talarski
Tomasz Talarski
Drugie wyróżnienie za nowoczesne podejście do zarządzania biblioteką oparte na koncepcji „trzeciego miejsca” i przekształcenie jej we wiodącą instytucję kultury w mieście, interdyscyplinarność podejmowanych działań, w tym teatralnych i filmowych, skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz wspieranie potencjału i kreatywności pracowników i pracowniczek biblioteki.