KONKURS MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

Iwona Mirosław - Dolecka
Iwona Mirosław - Dolecka
Nagrodzona za charyzmatyczną działalność kulturalną, sięgającą do różnorodnych źródeł inspiracji, prekursorskie działania menedżerskie w budowaniu spójnej wizji nowoczesnej instytucji kultury, opartej na lokalnych zasobach, edukacji ekologicznej i współpracy międzysektorowej, nieustanny rozwój i otwartość na zmiany oraz skuteczne sieciowanie.
Aneta Majak
Aneta Majak
Pierwsze wyróżnienie za innowacyjne metody zarządzania zespołem i prowadzenia instytucji kultury bez siedziby; rezylientne podejście menedżerskie w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla instytucji oraz ambitne i eksperymentalne łączenie nowych technologii z działaniami artystycznymi.
Joanna Nuckowska
Joanna Nuckowska
Drugie wyróżnienie za wizjonerskie i holistyczne zarządzanie zespołem, oparte na aktualnych potrzebach i dobrostanie pracowników i pracowniczek, inspirującą wizję pracy z zespołem, z zastosowaniem zasady struktury cyrkularnej, oraz kompleksową działalność na rzecz ekologizacji instytucji.
Krystyna Wójtowicz
Wyróżniona dodatkowo za inspirującą działalność na rzecz podnoszenia kompetencji podmiotów kultury z otoczenia w ramach Forum Animatorów Kultury Powiatu Lipskiego i nowoczesne podejście do sieciowania.
Anna Fiszer - Nowacka
Wyróżniona dodatkowo za innowacyjność w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w odpowiedzi na potrzeby czytelników i czytelniczek i wyzwania czasu oraz narzędzi kierowania zespołem, a także za wdrożenie pierwszego w Polsce video zapisu.