KONKURS MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

Waldemar Dolecki
Waldemar Dolecki
Nagroda Innowacyjnego Menedżera Kultury za stworzenie nowoczesnej i odważnej oferty kulturalnej, umiejętne i wrażliwe budowanie uczestnictwa i włączanie mieszkańców, wzmacnianie zespołu instytucji, wspieranie lokalnych i ponadlokalnych sieci współpracy, otwartość i podejmowanie ryzyka w realizowaniu innowacyjnych i pionierskich projektów zewnętrznych.
Małgorzata Sobiesiak
Małgorzata Sobiesiak
Wyróżnienie za sieciowanie i budowanie relacji między instytucjami i integrowanie społeczności lokalnej wokół kultury, zainicjowanie opracowania wspólnej oferty kulturalnej miejskich instytucji kultury, skuteczne zabieganie o środki zewnętrzne przyczyniające się zmianie wizerunkowej biblioteki oraz stworzenie Bibliotecznej Rady Społecznej.
Eliza Bujalska
Eliza Bujalska
Wyróżnienie za innowacyjną i czerpiąca z międzynarodowych praktyk działalność pozainstytucjonalną, angażowanie uczestników na szeroką skalę, nowatorską pracę z młodzieżą bazującą na idei wolontariatu, budowanie poczucia tożsamości opartego na dialogu międzykulturowym i stworzenie Międzyszkolnej Inicjatywy Samorządowej.