KONKURS MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

Kapituła 2023

Magdalena Biernacka – absolwentka Politechniki Warszawskiej, ukończyła studia w zakresie marketingu i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, dyplom MBA. Jako Starosta Nowodworski 2014-2018, inicjatorka wielu wydarzeń kulturalnych: koncertów, festiwali i performansów  artystycznych. Od 2019r. zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Bezpośrednio nadzoruje 30 instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Członek Rady Muzealnej – Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza,  Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

dr Bartłomiej Brach - antropolog organizacji, doktor nauk o zarządzaniu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadził i uczestniczył w 20+ projektach badawczych, realizowanych dla takich przedsiębiorstw jak CD PROJEKT, Polpharma, ING, x-kom czy Galeria Wypieków Lubaszka. Projekty te miały na celu pogłębienie wiedzy o pracownikach (źródła motywacji, poziomy satysfakcji), charakterystykę organizacji (kultura, autowizerunek) czy ewaluację procesów wewnętrznych (wdrożenie nowego modelu pracy). Laureat nagrody na Kongresie Badaczy organizowanego przez Polskie Towarzystwo Badaczy Organizacji za badania doświadczenia pracy zdalnej w czasie pandemii. 

Paweł Cukrowski - dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Menedżer administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie public relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przewodniczący Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego Związku Województw RP. Członek Rad Muzealnych Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Członek Rady Ekonomicznej Stacji Muzeum. Jeden ze współpomysłodawców Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich, Mazowieckiego Konkursu Filmowego i konkursu dla animatorów kultury „Impuls Kultury”.

Małgorzata Kostro-Olechowska - Coachka, Mentorka, Liderka. Ceni w sobie umiejętność szerokiego patrzenia na rzeczywistość i nowe wyzwania. We wspieraniu innych skupia się na wzmacnianiu dojrzałych relacji, pracy na mocnych stronach i eksperymentowaniu z nowymi rozwiązaniami. Ostatnie 20 lat związana z branżą kulturalną. Była Dyrektorką Promocji i Dystrybucji Gutek Film, współpracowała także z producentami filmowymi, odpowiadając za promocję i PR, ale także wellbeing. Obecnie jest Dyrektorką ds. fundraisingu i komunikacji Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła. Posiada certyfikaty: Psychologicznej Akademii Lidera oraz Szkoły Coachów wydane przez Grupę TROP, Akademii Klubu Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, Projektowania Innowacji Społecznych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej.

Magdalena Ulejczyk – absolwentka Kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów – Menedżer Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów w zakresie Public Relations realizowanych wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. W latach 2015 – 2019 naczelnik Wydziału Kultury i Promocji w Dzielnicy Bielany. W tym okresie odpowiedzialna m.in. za stworzenie kompleksowej wizji Planu Rozwoju Kultury dla Dzielnicy Bielany oraz koordynację wdrażania dokumentu, który miał pomoc w kształtowaniu odważnej i ambitnej polityki kulturalnej na Bielanach. Największą satysfakcję w swojej pracy czerpie ze wspierania artystów, animatorów kultury, osób zajmujących się edukacją kulturalną i lokalnych liderów, którzy za pomocą działań kulturalnych chcą zmieniać rzeczywistość wokół na lepszą. Od września 2019 r. pełni obowiązki dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury

Marek Sztark - niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007 i 2018). W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest Prezesem Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO oraz członkiem zarządu Forum Kraków. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. Jest twórcą marki regionalnej "miody drahimskie" i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej "Nowa Kultura". Jest zaangażowany w organizację kolejnych edycji NieKongresu Animatorów Kultury. W latach 2014-2017 koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. Dyrektor Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie. Obecnie kieruje Dolnośląskim Laboratorium Kultury OKiS.