KONKURS MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

Zgłoś kandydatkę lub kandydata

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury 2024 - dla podmiotów zgłaszających kandydatkę lub kandydata do Nagrody

Dane wnioskodawcy
Proszę podać imię u nazwisko wnioskodawcy.
Proszę podać nazwę podmiotu zgłaszającego.
Proszę wpisać adres podmiotu zgłaszającego.
Proszę wpisać numer telefonu osoby do kontaktu.
Proszę wpisać adres e-mail osoby do kontaktu.
Dane kandydatki lub kandydata do Nagrody
Proszę podać imię i nazwisko kandydata.
Proszę podać nazwę instytucji kandydata.
Proszę wpisać zajmowane przez kandydata stanowisko.
Proszę wpisać numer telefonu kandydata.
Proszę wpisać adres e-mail kandydata.
Informacje o działalności zarządczej kandydatki lub kandydata do Nagrody
Uzasadnienie zgłoszenia kandydatki lub kandydata do Nagrody. Jak Państwa zdaniem zmieniła się instytucja/filia/świetlica/oddział/jednostka organizacyjna, odkąd osoba kandydująca pełni w niej funkcję zarządczą? (max. 2500znaków)
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury (ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa); kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mik.waw.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla Mazowieckiego Instytutu Kultury - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody
Proszę o zaznaczenie zgody