KONKURS MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

o konkursie
o konkursie

 

Konkurs dla menedżerek i menedżerów mazowieckich instytucji kultury wraca w nowej odsłonie!

W trakcie naszej „przerwy na myślenie” rozmawialiśmy zarówno z laureatkami i laureatami konkursu, ekspertkami i ekspertami działającymi w obszarze kultury na terenie woj. mazowieckiego, jaki i animatorami, animatorkami i osobami zarządzającymi mazowieckimi instytucjami kultury, po to, aby odnaleźć taką jego formułę, która będzie odpowiadała nowym wyzwaniom stojącymi przed podmiotami działającymi w obszarze kultury i refleksjom z dotychczasowego funkcjonowania konkursu.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym we wspólną refleksję. I oto jest! Zapraszamy do Konkursu Mazowiecki Menedżer Kultury.

Kto może startować w konkursie?

Osoba zarządzająca publiczną instytucją kultury działającą na terenie woj. mazowieckiego, jej działem, oddziałem, filią, świetlicą lub jednostką organizacyjną odpowiedzialna za jej cele, strategie, sposób organizacji, program i budżet, kierująca zespołem ludzi w relacji do potrzeb publiczności, lokalnej społeczności i środowiska.

Nagroda jest przyznawana w 2 kategoriach konkursowych.

1. menedżerkom i menedżerom z instytucji kultury, dla których organizatorem jest naczelny lub centralny organ państwowy (np. minister), Samorząd Województwa Mazowieckiego lub miasto liczące powyżej 100tys. mieszkańców (Warszawa, Radom, Płock).

2. menedżerkom i menedżerom z instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina, miasto liczące do 100tys. mieszkańców lub powiat, z wyłączeniem miast liczących powyżej 100tys. mieszkańców.

Na jakie obszary zwracamy uwagę poszukując Mazowieckiej Menedżerki lub Menedżera Kultury 2023 roku?

🔹 Lokalność
•    budowanie tożsamości lokalnej
•    czerpanie z lokalnych zasobów
•    diagnozowanie potrzeb
•    oddziaływanie na lokalną społeczność

🔹 Zespół
•    tworzenie dobrych warunków pracy i rozwoju dla zespołu
•    dbałość o relacje i dialog
•    traktowanie dobrostanu zespołu jako istoty dobrego zarządzania
•    inspirowanie i motywowanie zespołu

🔹 Samorozwój
•    budowanie równowagi w duchu work-life balance
• podnoszenie własnych kompetencji
• poszukiwanie nowych inspiracji

🔹 Skuteczność
•    pozyskiwanie środków
•    współprace (z biznesem, wewnątrz- i międzysektorowa)
•    budowanie marki instytucji w regionie i w Polsce

🔹 Myślenie strategiczne
•    uwzględnianie działań antykryzysowych w strategii zarządzania instytucją
•    autorefleksja i autoewaluacja
•    elastyczne zarządzanie uwzględniające zmiany zachodzące w świecie
•    planowanie przyszłości i wyznaczanie kierunków zarządzania instytucją
•    szukanie nowych rozwiązań dla nowych i starych wyzwań instytucji

🔹 Działalność (zarówno programowa, dotycząca zarządzania zespołem i instytucją)
•    wykorzystywanie potencjału instytucji w tworzeniu wysokiej jakości usług
•    odpowiadanie na wyzwania lokalne
•    odpowiadanie na wyzwania globalne
•    prowadzenie działań proekologicznych
•    prowadzenie działań dostępnościowych
•    eksperymentowanie, działania „pod prąd” głównym nurtom

Celem konkursu jest rozpowszechnienie inspirujących nowości w zarządzaniu w kulturze, a także promocja laureatów i laureatek, którzy/które te nowoczesne koncepcje realizują.

Dokonania, za które przyznawana jest nagroda, dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2022r.

Kto może zgłosić Kandydatkę lub Kandydata do nagrody?

Kandydatki lub kandydaci mogą się zgłaszać osobiście, a oprócz tego kandydatura może być zgłoszona przez:

 • organizatora instytucji kandydatki lub kandydata;
 • pracowników instytucji kandydatki lub kandydata;
 • organizacje społeczne współpracujące z instytucją kandydatki lub kandydata;
 • mieszkanki i mieszkańców miejscowości lub regionu, na terenie których działa instytucja kandydatki lub kandydata; w grupie min. 10 osób;
 • laureatki lub laureatów poprzednich edycji konkursu;
 • rady seniorów, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe i inne organizacje;
 • inne instytucje kultury

Aby zgłosić Kandydatkę/ Kandydata do nagrody należy w dniach 31 lipca – 15 sierpnia uzupełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu. Instytut skontaktuje się ze zgłoszoną kandydatką/kandydatem aby potwierdzić uczestnictwo w konkursie i celem uzupełnienia dodatkowych informacji przez kandydatkę/kandydata.

Aby samej/samemu zgłosić swój udział w konkursie należy w dniach 18 sierpnia – 10 września uzupełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć rekomendacje, które należy przesłać na adres: mik@mik.waw.pl do 10 września br. W tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko kandydatki lub kandydata: imię_nazwisko_rekomendacje_mmk

Do drugiego etapu konkursu zostanie zaproszonych 6 osób, po 3 osoby z każdej kategorii konkursowej. W dniach 23, 24, 25, 26.10 odbędą się kawy w terenie, tj. wizyty Kapituły konkursowej w instytucjach Kandydatek i Kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

Zobacz jak będzie przebiegał konkurs:

Kapituła konkursu oceni:

 • Adekwatność zastosowanych rozwiązań do potrzeb i możliwości instytucji, jej zespołu, społeczności lokalnej, środowiska
 • Wagę i znaczenie wprowadzonej zmiany dla instytucji, zespołu instytucji, społeczności lokalnej, środowiska

Pod uwagę będą brane również następujące kryteria:

 • pozyskiwanie środków z zewnątrz współpraca z sektorem biznesu
 • inne współprace międzysektorowe
 • partnerstwa wewnątrzsektorowe
 • wykorzystanie lokalnych zasobów
 • budowanie tożsamości lokalnej
 • prowadzenie badań społecznych przez instytucję
 • podnoszenie własnych kwalifikacji
 • podnoszenie kwalifikacji zespołu
 • poszukiwanie inspiracji
 • dbanie o dobrostan zespołu
 • reagowanie na wyzwania lokalne
 • reagowanie na wyzwania globalne
 • działania proekologiczne w instytucji
 • działania dostępnościowe w instytucji

Pula nagród w konkursie to 40 000 zł. Wysokość nagrody wynosi 15 000zł. Wysokość wyróżnienia to 5 000zł.

 

Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

regulamin-mazowiecki-menedzer-kultury-final.pdf - pobrań: 636, rozmiar: 602,46 KB