KONKURS MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

Marcin Jasiński
Marcin Jasiński

 

Marcin Jasiński jest absolwentem Instytutu Archeologii UW, Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania UW oraz Zarządzania w Administracji w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Od czerwca 2014 jest dyrektorem Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. W latach 2012-2014 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydent m.st. Warszawy ds. Programu Rozwoju kultury. Pracował w stołecznym Biurze Kultury na stanowisku Naczelnika Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi a wcześniej w Wydziale Kultury w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Pracę w publicznym sektorze kultury rozpoczął w Białołęckim Ośrodku kultury początkowo jako instruktor kulturalno-oświatowy, a ostatecznie jako szef działu programowego. Jest członkiem zarządu Forum Kraków, współzałożycielem Forum Kultury Mazowsze.

Na czym polega innowacyjność rozwiązań stosowanych przez Marcina Jasińskiego?

Zarządzanie zmianą, które doceniła Kapituła Konkursowa, to bardzo skomplikowany proces, który w przypadku Bemowskiego Centrum Kultury oznaczał ewolucyjne tworzenie nowej instytucji. Z nową wizją i misją, nowym programem, współtworzonym przez lokalną społeczność i nową strukturą organizacyjną.

Zespół Marcina Jasińskiego bardziej skupia się na podnoszeniu kompetencji kulturowych i społecznych oraz potencjale społeczności, z którymi pracuje na co dzień. Dlatego w programie BCK próżno szukać wydarzeń rozrywkowych, kabaretów, występów artystów obecnych w rubrykach towarzyskich, choć gwarantują one sukcesy frekwencyjne. Bardziej interesuje ich odwoływanie się do potrzeb nieuświadomionych, aspiracji; budowanie trendów niż podążanie za trendami.

Kim jest zatem innowacyjny menadżer kultury? To człowiek otwarty, krytyczny, świadomy swojej roli oraz własnych ograniczeń. To osoba, która stale rozwija się, uczy, korzysta z dorobku ośrodków badawczych I wiedzy praktycznej. Częściej stawia pytania niż udziela odpowiedzi, eksperymentuje, testuje, poszukuje. Nigdy nie jest w pełni zadowolony z efektów swojej pracy bo wie, że zawsze można zrobić coś jeszcze lepiej.

Więcej informacji na temat Bemowskiego Centrum Kultury: www.bemowskie.pl