KONKURS MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

Anna Grunwald

Anna Grunwald jest absolwentką Polonistyki na Uniwersytecie Łódzkim, Zarządzania Ekonomią Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantką w Zakładzie Dydaktyki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu warszawskiego. Wcześniej – nauczycielka w wiodących warszawskich szkołach podstawowych i gimnazjach Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W latach 2003-2008 dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Wydawnictwie Edukacja Polska S.A. odpowiedzialna za kreowanie produktów wspierających nauczanie skierowanych do nauczycieli, współpracę ze środowiskiem oświatowym w całej Polsce, kampanie edukacyjne i marketingowe skierowane na rynek edukacyjny. Od 2010 r. kieruje Działem Naukowo – Oświatowym w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, a od 2013 r. kieruje również Muzeum dla Dzieci. W 2012r. otrzymała wyróżnienie Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego za działania edukacyjne, a w 2016 r. nominację w plebiscycie Magazynu Design Alive do tytułu „Animator roku 2016”.

Na czym polega innowacyjność Anny Grunwald?

Siła tkwi w bezpretensjonalności jej podejścia do patriotyzmu. Takie rozumienie patriotyzmu nie tworzy bariery pomiędzy zwykłym człowiekiem, a wielką ideą. Pokazuje, że patriotyzm to zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego. Coś w gruncie rzeczy naturalnego i bliskiego człowiekowi.  Annę Grunwald wyróżnia intuicja co do tego, co zajmuje ludzi i do spraw społecznych, które rezonują.

Więcej informacji na temat muzeum na: www.muzeumdladzieci.pl