KONKURS MAZOWIECKI MENEDŻER KULTURY

Jacek Emil Szczepański
Jacek Emil Szczepański

 

Jacek Emil Szczepański jest historykiem i muzealnikiem – kustoszem dyplomowanym, twórcą i dyrektorem Muzeum Historycznego w Legionowie. Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 r. otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku. W 2013 r. uzyskał stopień  naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Historyczno- Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Niepodległość i Pamięć” wydawanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, zastępcą redaktora naczelnego Rocznika Legionowskiego oraz zastępcą redaktora naczelnego Rocznika Wołomińskiego.

Czego dotyczył proces rewitalizacji za który Jacek Szczepański został doceniony?

Ideą było uratowanie zabytkowego budynku koszarowego z XIX wieku. To jeden z najstarszych budynków w Legionowie. Pod nadzorem konserwatora został przeniesiony w nowe miejsce (z maksymalnym odzyskaniem substancji zabytkowej, którą można było odzyskać), a następnie nadano mu nową funkcję - utworzono tam filię muzeum historycznego.

Filia ta  jest poświęcona dziełom wojskowym, dziełom garnizonu w Legionowie. W głównej siedzibie muzeum wybudowano też pawilon wystawienniczy. Tam mieszczą się dwie wystawy stałe i salę odczytów, ale również salę, w której prowadzone są prace związane z konserwacją zabytków i magazyny. Wyremontowano również zabytkowy budynek z 1930 roku, w których mieszczą się biura i jedna z wystaw muzealnych.

Więcej informacji na temat muzeum: www.muzeum.legionowo.pl