vimeo facebook
Wiele narodów w Małej Wsi, czyli tolerancja dla początkujących
Wiele narodów w Małej Wsi, czyli tolerancja dla początkujących
Mała Wieś

Miejscowość: Mała Wieś

Krótki opis projektu: Projekt dotyczy potrzeby wzajemnego poznania się mieszkańców okolic Małej Wsi z osiedlającymi się tam lub pracującymi sezonowo obcokrajowcami. Zostaną przeprowadzone warsztaty dla grupy 30 dzieci dotyczące wielonarodowości okolic Małej Wsi – dawniej i dziś. Uczestnicy stworzą krótki film dokumentujący spotkania i rozmowy z “przybyszami” osiadłymi i pracującymi w okolicy.

Osoby realizujące: Edyta Korzeniewska, Ewa Nowak