vimeo facebook
Siła natury – warsztaty artystyczno-przyrodnicze
Siła natury – warsztaty artystyczno-przyrodnicze
Wierzbica

Miejscowość: Wierzbica

Krótki opis projektu: W ramach projektu zostaną przeprowadzone, we współpracy z Centrum Rzeźby w Orońsku, warsztaty z 15 wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy. Dziewczętom zostaną przybliżone techniki fotografii. Efektem będzie realizacja artystycznych portretów, realistycznych lub symbolicznych – cyklów fotograficznych ze zdjęciami przyrody i ludzi. Uczestniczki odwiedzą także Centrum Sztuki w Orońsku podczas wystawy Henry’ego Moore'a. Ostatnim etapem projektu będzie prezentacja prac, które powstaną w czasie warsztatów, w formie profesjonalnie przygotowanej wystawy.

Osoby realizujące: Małgorzata Karkosz, Magdalena Orczykowska

Małgorzata Karkosz

studentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2014 roku animatorka w Muzeum Fryderyka Chopina, pomysłodawczyni i realizatorka programu edukacyjnego Mała Akademia Chopinowska. Związana z działaniami w Fundacji Dom Kultury w Warszawie i Fundacji im. Józefa Brandta w Orońsku.  Od 2016 roku edukatorka w Centrum Rzeźby Polskiej.

Anna Rusek

absolwentka Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Od 2015 roku wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy.