vimeo facebook
Relacje! Podaj dalej
Relacje! Podaj dalej
Mińsk Mazowiecki

Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

Krótki opis projektu: Głównym celem projektu jest zapoznanie mieszkańców Mińska Mazowieckiego z historią społeczności żydowskiej zamieszkującej niegdyś to miasto. Podczas tygodniowych warsztatów uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w ćwiczeniach antydyskryminacyjnych, ale też zatrzymać się i poddać refleksji nad zagadnieniami takimi jak: tożsamość, postrzeganie, wizerunek, tolerancja i szacunek do drugiego człowieka i do siebie. Ponadto jeden dzień zostanie poświęcony relacji ocalałego z holocaustu świadka. Na jej podstawie powstanie scenariusz spaceru historycznego. Odbędą się zajęcia graficzne. Za bazę do nich posłużą zeskanowane archiwalne fotografie, które następnie w formie wielkoformatowych wydruków zostaną umieszczone na budynkach obecnych w opowieściach świadka. Fragmenty tych relacji będzie można odsłuchać poprzez odnośnik w postaci kodu QR.  

Osoby realizujące: Katarzyna Łaziuk, Monika Marciniak