vimeo facebook
Tego w gimnazjum jeszcze nie było, czyli święto patronki na wesoło
24 // 10 // 2017
Tego w gimnazjum jeszcze nie było, czyli święto patronki na wesoło
Mała Wieś

Miejscowość: Mała Wieś

Czas realizacji: październik 2017 r.

Krótki opis projektu: Celem projektu jest upamiętnienie patronki Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi - Anny Nakwaskiej oraz zaangażowanie w organizację wydarzenia mieszkańców miejscowości z różnych grup wiekowych.

Zarówno Anna Nakwaska jak i jej rodzina w pozytywny sposób zapisali się w historii regionu, zatem kultywowanie pamięci wydaje się dla mieszkańców sprawą naturalną. W ramach projektu zaplanowano szereg atrakcji dla młodzieży i wszystkich zaangażowanych:
- klasowy konkurs wiedzy o patronce szkoły,
- wykonanie najciekawszego stroju dla Anny Nakwaskiej i wybory na podobiznę patronki,
- gra terenowa w poszukiwaniu skarbu Nakwaskiej w pobliskim parku, gdzie stał dwór Nakwaskiej,
- ognisko przewidziane dla wszystkich biorących udział w Święcie Szkoły,
- wydanie numeru gazetki szkolnej o patronce.

Osoby realizujące: Anna Kozak i Ewa Nowak