vimeo facebook
Spotkanie z ciekawym człowiekiem
24 // 10 // 2017
Spotkanie z ciekawym człowiekiem
Legionowo

Miejscowość: Legionowo

Krótki opis projektu: W ramach promocji czytelnictwa do szkoły zostanie zaproszony gość – ilustrator/ka książek dla dzieci oraz pisarz/pisarka. Spotkanie to poprzedzone zostanie wprowadzeniem: dzieci będą uczestniczyły w zajęciach inspirowanych twórczością danego gościa – plastyczną bądź literacką. Usłyszą kilka słów o tym, kto odwiedzi szkołę, jak wygląda praca tej osoby i czym cechuje się jej twórczość, a następnie same stworzą ilustrację do tekstu bądź pracę inspirowaną rysunkami gościa. Z prac tych powstanie galeria.

Czas realizacji: październik 2017 r.

Osoby realizujące: Anita Graboś i Monika Hałucha