vimeo facebook
„Bez ściemy o…”
11 // 10 // 2016
„Bez ściemy o…”
Przasnysz

Miejscowość: Przasnysz

Opis: Projekt zakłada organizację warsztatów i spotkań dzięki, którym uczestnicy będą mogli zapoznać się z problemami związanymi z niepełnosprawnością. Dedykowany jest uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum. W programie znajdą się spotkania z osobami niepełnosprawnymi, festyn integracyjny zakładający zabawy dla dzieci niepełnosprawnych i sprawnych,  jak również stworzenie mapy miejsc niedostępnych i przyjaznych dla osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji: sierpień – październik 2016 r.

Osoby realizujące: Małgorzata Sobiesiak / Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu, Grzegorz Grabowski / Gimnazjum Publiczne im. Noblistów Polskich w Przasnyszu