A- A A+
vimeo facebook
Prolog
Prolog

Projekt Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego. ShortCut/Cięcie: prolog był zrealizowany w 2011 roku jako dopełnienie Kongresu Shortcut Europe 2011. Stanowił on jednocześnie kontynuację 5-letnich badań etnograficznych i projektów animacyjnych realizowanych przez studentów, animatorów i artystów w Ostałówku i Broniowie koło Szydłowca.

Projekt polegał z jednej strony na badaniach etnograficznych poświęconych m.in. działającym tam nieformalnym aktywistom, działaczom społecznym i grupom samoorganizacji, z drugiej zaś strony na przeprowadzeniu serii wydarzeń animacyjno-artystycznych.

Celem projektu Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego. ShortCut/Cięcie: prolog było przygotowanie nowej perspektywy badania uczestnictwa w kulturze oraz nowego sposobu działania w kulturze w środowisku wiejskim. Rozpoznania i doświadczenia z realizacji tego projektu miały przede wszystkim pozwolić uchwycić oddolny sposób inicjowania i aranżowania działań kulturalno-rozwojowych. Chcieliśmy na nowo zainicjować dyskusję na temat kulturotwórczego potencjału wiejskich środowisk peryferyjnych oraz roli animatora kultury, artysty i etnografa w tego typu środowiskach.

Główne pytanie badawcze projektu brzmiało: w jaki sposób podejmowane działania społeczne/artystyczne pobudzają lokalne potencjały kreatywności kulturowej?

Przeprowadzenie kolejnej tury akcji artystyczno-animacyjnych (fotograficznych, tekstowych, performatywnych, muzycznych i in.) pozwoliło sprawdzić, jak nowy typ zaprojektowanych działań wpłynął na lokalne – nieco już wcześniej rozpoznane – formy uczestniczenia i jakie nowe pokłady aktywności kulturowej odsłonił. Kolejne inicjatywy artystyczno-animacyjne wynikały z dynamiki spotkania i stanowiły odpowiedź na istotne dla lokalnej sfery w danym czasie problemy i tematy.

Projekt stał się przedmiotem realizacji filmowej. Jego efekty zostały udokumentowane i zaprezentowane podczas Kongresu Shortcut Europe 2011, stanowiąc istotny głos w dyskusji na temat potencjału kreatywnego społeczności lokalnych oraz próby przekroczenia dyskursu „lokalnego rozwoju”. Film dostępny w strefie wideo.

Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego. ShortCut/Cięcie: prolog zakończył się wystawą zrealizowaną w przestrzeniach Galerii Kordegarda w dniach 15-19 listopada 2011 roku, czyli w czasie trwania Kongresu Shortcut Europe 2011. Na wystawę zostali zaproszeni mieszkańcy Broniowa i Ostałówka oraz uczestnicy Kongresu.

 

Blog projektu

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury, program Obserwatorium Kultury.

Partnerzy projektu:
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
Stowarzyszenie Katedra Kultury