A- A A+
vimeo facebook
Program Towarzyszenia +
11 // 03 // 2024
Program Towarzyszenia +
Pilotażowa edycja Programu Towarzyszenia z nową ścieżką tutoringu dla osób zarządzających instytucjami kultury.

Skutecznie wspieramy przy zmianach i różnego rodzaju „nowych początkach” instytucji.
Umożliwiamy zespołową refleksję na działalnością instytucji, na którą często brakuje czasu.
Rozbudzamy! Wybudzamy ze stagnacji, rutyny i motywujemy do nowych działań.
Wspieramy słabsze, ale docieramy do mocnych stron i potencjałów instytucji.

Program Towarzyszenia to program rozwojowy dla małych instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Wspieramy wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym przez nie wyzwaniem. Program jest tworzony wspólnie z jego uczestniczkami i uczestnikami w oparciu o realne i bieżące potrzeby.

W tym roku pilotażowo Program Towarzyszenia będzie się składał z 2 ścieżek, którymi zostaną objęte 2 wybrane do Programu instytucje: jedna biblioteka i jeden dom kultury.

W każdej z wybranych instytucji odbędzie się:

 1. indywidualny tutoring dla dyrektora/dyrektorki instytucji
 2. proces towarzyszenia eksperckiego dla całego zespołu instytucji (włączając dyrekcję)

 

Dla kogo jest Program Towarzyszenia?

Dla instytucji kultury gotowych i otwartych na zespołową pracę:

 • z gmin do 30tys. mieszkańców,
 • których zespół liczy co najmniej 3 osoby (wraz z dyrektorem/osobą zarządzającą)
 • w których osoba na stanowisku dyrektora/osoby zarządczej pełni swoją funkcję od min. 12 miesięcy oraz posiada kontrakt do min. kwietnia 2025r.

W naborze preferowane będą te instytucje, które wcześniej nie korzystały z innych programów wsparciowych, np. typu DK+, Program Rozwoju Bibliotek, BLISKO, Zaproś nas do siebie.

Udział w programie jest bezpłatny.

(UWAGA: jeśli reprezentujesz instytucję jednoetatową - napisz do nas! Będziemy poszukiwać rozwiązań również dla instytucji działających jednoosobowo.)

Nabór: 26.02 - 11.03.2024r.

→ do 11 .03 przyjmujemy formularze zgłoszeniowe

→ 20.03 w godz. 10:00-11:00 i 11:30-12:30 odbędą się rozmowy on-line z zespołami bibliotek zakwalifikowanymi do II etapu oceny

→ 21.03 w godz. 10:00-11:00 i 11:30-12:30 odbędą się rozmowy on-line z zespołami domów kultury zakwalifikowanymi do II etapu oceny

→ 22.03 ogłoszenie wyników

Instytucja zgłaszająca się do Programu zobowiązuje się do zaangażowania całego zespołu i aktywnego działania wszystkich pracowników i pracowniczek instytucji, w tym dyrekcji (również poza czasem przewidzianym na spotkania) oraz uczestniczenia w wyjeździe otwierającym Program 11-12 kwietnia 2024r.

 

Regulamin naboru i udziału w Programie dostępny do pobrania w dole strony.

 

Co otrzymują instytucje w ramach udziału w Programie?

 • 11-12.04 wyjazd na start: spotkanie inaugurujące program połączone z wizytą studyjną;
 • do 17h spotkań z ekspertką, zrealizowanych w terminie od kwietnia do września 2024;
 • warsztaty otwierające, integracyjno-komunikacyjne dla zespołu;
 • warsztaty dodatkowe dopasowane do potrzeb;
 • spotkanie wzmacniające z ekspertką po zakończonym procesie realizacji Programu Towarzyszenia, jesienią 2024;
 • spotkanie podsumowujące Program w styczniu/lutym 2025 w Mazowieckim Instytucie Kultury.

 

Co otrzymuje osoba zarządzająca instytucją w ramach indywidualnego tutoringu?

 • 6h indywidulanych konsultacji (rozłożone na minimum 4 spotkania) w określonych obszarach konsultacyjnych;
 • udział w wizycie tutoringowej w instytucji tutorki;
 • wizytę tutorki u siebie w instytucji.

 

Jak się zgłosić?

Zależy nam aby decyzja o udziale w Programie zapadła zespołowo, ponieważ wszystkie spotkania z ekspertkami_em będą wymagały udziału i zaangażowania całego zespołu instytucji wraz z dyrekcją. A zatem:

 1. Przeczytajcie regulamin Programu i porozmawiajcie w zespole z jakim wyzwaniem chcielibyście się zmierzyć.
 2. Sprawdźcie czy mieści się on w oferowanych obszarach wsparcia ekspertek.
 3. Wspólnie wypełnijcie formularz zgłoszeniowy (dostępny w dole strony).
 4. Ostatnie 2 pytania w formularzu dot. tutoringu i są przeznaczone do uzupełnienia przez dyrektora/dyrektorkę instytucji.

 

Terminy do wpisania w kalendarz:

11.03 – koniec naboru

15.03 – wyniki I etapu oceny

20.03 – rozmowy on-line z zespołami Bibliotek, które przeszły do II etapu

21.03 – rozmowy on-line z zespołami Domów Kultury, które przeszły do II etapu

22.03 – wyniki naboru

11-12.04 – wyjazd na start (wyjazd otwierający Program, dla wszystkich pracowniczek i pracowników instytucji)

17.04, 19.04, 24.04, 26.04 – Na „Warsztat otwierający” proponujemy Wam terminy określone z góry. Prosimy o wybranie w formularzu zgłoszeniowym dwóch najbardziej preferowanych:

Terminy spotkań z ekspertkami oraz tutorkami będą ustalane indywidualnie.

 


Ekspertka dla Domu Kultury

Martyna Studzińska

Oferowane obszary wsparcia eksperckiego dla instytucji:

 1. Budowanie zespołu – wsparcie przy włączaniu nowych osób i wprowadzenia na kolejne poziomy osób, które już razem współpracują.
 2. Rozeznanie w sytuacji lokalnej: mapowanie interesariuszy, trudności i potencjałów instytucji.
 3. Zasady pisania projektów - jak je konstruować i na co zwracać?
 4. Definiowanie i docieranie do grup docelowych.
 5. Działania z seniorami i międzypokoleniowe – krok po kroku, inspiracje, dobre praktyki.
 6. Kiedy i jak zacząć myśleć o wolontariacie?
 7. Przyjrzenie się sposobom komunikacji w zespole, pomoc w wypracowaniu optymalnych jej warunków.
 8. Wsparcie przy wypracowaniu zasad obiegu informacji i wprowadzeniu adekwatnych narzędzi dla całego zespołu.
 9. Rola Domu Kultury w lokalnym środowisku – jaka jest, a jaka chcemy żeby była?

Magdalena Różycka - ekspertka wspierająca proces towarzyszenia ze strony MIK

Tutorka dla Dyrektora_ki Domu Kultury

Magdalena Ulejczyk, dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury

Obszary konsultacyjne:

 1. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników oraz wypaleniu zawodowemu na stanowisku zarządczym. Dobre praktyki, sesja inspiracji.
 2. Jak zarządzać instytucją, w której pracuje kilka pokoleń pracowników? Sposoby na zbudowanie porozumienia między osobami reprezentującymi różne generacje.
 3. Jak komunikować o naszych działaniach? Skuteczna promocja i marketing instytucji kultury.
 4. Media i social media relations. Dobre praktyki współpracy i zacieśniania więzi. Jak reagować na krytykę.
 5. Wizerunek dyrektora/dyrektorki instytucji kultury. Jak budować zaufanie do siebie i sieć wspierających kontaktów?
 6. Zarządzanie zespołem: oceny okresowe i udzielanie informacji zwrotnej jako narzędzia motywacji.
 7. Wystąpienia publiczne – zasady utrzymania uwagi publiczności, inspirujące przykłady.
 8. Sponsoring i mecenat. Pozyskiwanie partnerów i budowanie długotrwałych relacji. Przygotowanie oferty sponsorskiej.
 9. Organizacja imprez masowych – obowiązki organizatora.
 10. Współpraca z artystami – prawa autorskie i prawa pokrewne w instytucji.

 

Ekspertka dla Biblioteki

Eliza Gryszko

Oferowane obszary wsparcia eksperckiego dla instytucji:

 1. Rozwój zawodowy pracowniczek i pracowników instytucji kultury: mapowanie potrzeb, poszukiwanie możliwości.
 2. Gotowe pomysły na działania z/dla społeczności lokalnej czerpiące z innowacji społecznych.
 3. Rozeznanie w sytuacji lokalnej: mapowanie interesariuszy, trudności i potencjałów instytucji.
 4. Zaplanowanie działania od pomysłu poewaluację i wsparcie przy jego realizacji.
 5. Budowanie lokalnych sojuszy na rzecz instytucji i jej odbiorców.
 6. Dostępność instytucji i otwartość na różnorodne potrzeby odbiorców/odbiorczyń - dla początkujących.
 7. Pierwsza pomoc w dbaniu o dobrą współpracę w zespole.
 8. Korzyści z ekologicznych działań w instytucji – jak to robić?

Agata Szocińska-Oleksiak - ekspertka wspierająca proces towarzyszenia ze strony MIK

 

Tutorka dla Dyrektora_ki Biblioteki

Anna Grędzińska, dyrektorka Biblioteki Publicznej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Obszary konsultacyjne:

 1. Jak motywować pracowników, aby skutecznie realizować cele i zadania instytucji?
 2. Jak skutecznie delegować obowiązki, aby efektywnie wykorzystać zasoby i rozwijać kompetencje pracowników?
 3. Jak stosować Prawo pracy, aby skutecznie realizować zadania instytucji? Gdzie szukać informacji, transparentne warunki zatrudnienia, elastyczne formy zatrudnienia.
 4. W jaki sposób planować i wdrażać zmiany w instytucji, aby były przyjęte przez zespół? Analiza potrzeb i celów, komunikacja, planowanie, zarządzanie oporem i tworzenie kultury zmian.
 5. Zarządzanie zespołem. System ocen pracowniczych: okresowe i roczne
 6. O komunikacji w zespole, która wspiera współpracę.

 

Staśka Retmaniak - w Programie Towarzyszenia w roli prowadzącej Warsztaty Otwierające

Magdalena Ochał - w Programie Towarzyszenia w roli ewaluatorki

 

→ Więcej informacji o zespole przeczytasz TU

 


 


 

Kontakt i koordynacja:
Natalia Roicka
Mazowieckie Obserwatorium Kultury
tel./SMS 601 668 314
e-mail n.roicka@mik.waw.pl

Załączniki:

regulaminprogramtowarzyszenia.pdf - pobrań: 90, rozmiar: 133,95 KB
 • Brak komentarzy