A- A A+
vimeo facebook
Kierunek Kultura 2013
07 // 01 // 2013
Kierunek Kultura 2013
W ramach projektu Kierunek Kultura 2013 kontynuowaliśmy badania w wybranych powiatach województwa mazowieckiego rozpoczęte w 2012 roku. Tym razem skupiliśmy się na mieszkańcach badanych powiatów, a najbardziej na tych, których określiliśmy roboczo jako „nieuczestnicy”. Uzupełnieniem badań były także działania animacyjne, warsztaty i wystawy fotograficzne zrealizowane w miejscowościach na Mazowszu.

W ramach projektu Kierunek Kultura 2013 badania były realizowane w tych samych powiatach i miejscowościach, które badaliśmy w 2012 roku, czyli:

  • powiat szydłowiecki - Szydłowiec
  • powiat żuromiński - Żuromin, Bieżuń
  • powiat pułtuski - Pułtusk
  • powiat garwoliński - Łaskarzew
  • Płock

Podczas realizacji badań współpracowaliśmy z podmiotami kultury działającymi w poszczególnych miejscowościach.

Projekt Kierunek Kultura 2013 rozpoczął się spotkaniem konsultacyjnym w każdej z miejscowości. We współpracy z lokalnymi podmiotami kultury na spotkanie zapraszaliśmy osoby działające w kulturze na danym terenie – pracowników instytucji kultury, organizacji pozarządowych, samodzielnych animatorów, edukatorów i artystów. Wspólnie z uczestnikami zastanawialiśmy się nad działalnością kulturalną w ich miejscowości; przede wszystkim analizowaliśmy jednak zagadnienie „nieuczestników”, czyli grup, do których kierowane są wydarzenia, a które nie biorą w nich udziału lub ich udział jest znikomy.

Kolejnym etapem projektu był krótki warsztat badawczy realizowany w każdej z miejscowości. Uczestniczyły w nim osoby działające w kulturze i zainteresowane badaniami prowadzonymi w ramach projektu oraz badaniami działalności kulturalnej w ogóle. Na warsztatach staraliśmy się także sformułować pytania badawcze, które podmioty kultury w danej miejscowości uczestnicy chcieliby włączyć do badań.

Następnie w każdej miejscowości realizowane były badania terenowe. Były one poprzedzone spotkaniem z lokalnymi działaczami, którzy mieli możliwość współpracy przy ich realizacji. Włączenie się w lokalne badania było możliwe na dwa sposoby – jako przewodnicy badaczy, czyli osoby, które wprowadzały do określonych podczas wcześniejszych działań grup „nieuczestników” oraz jako samodzielni badacze.

Podsumowaniem badań jest raport Obiegi kultury na Mazowszu, a ich dopełnieniem były działania animacyjne i warsztaty. Marek Sztark zrealizował plenerowe studia fotograficzne oraz wystawy wielkoformatowych zdjęć w Pogorzeli oraz w miejscowości Góra. Stowarzyszenie "z Siedzibą w Warszawie" przeprowadziło w Łajskach projekt fotograficzny, warsztaty oraz wystawę zdjęć skupioną wokół tematu szklarni. W Bibliotece im. J. Lelelwela w Pułtusku Marcin Mitzner poprowadził natomiast warsztaty z planowania i realizacji gry miejskiej. Pracownicy Biblioteki w maju 2014 roku samodzielnie zrealizowali grę opracowaną podczas warsztatów.

  • Brak komentarzy