A- A A+
vimeo facebook
Program Towarzyszenia + pilotaż
11 // 03 // 2024
Program Towarzyszenia + pilotaż

Skutecznie wspieramy przy zmianach i różnego rodzaju „nowych początkach” instytucji.
Umożliwiamy zespołową refleksję na działalnością instytucji, na którą często brakuje czasu.
Rozbudzamy! Wybudzamy ze stagnacji, rutyny i motywujemy do nowych działań.
Wspieramy słabsze, ale docieramy do mocnych stron i potencjałów instytucji.

Program Towarzyszenia to program rozwojowy dla małych instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Wspieramy wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym przez nie wyzwaniem. Program jest tworzony wspólnie z jego uczestniczkami i uczestnikami w oparciu o realne i bieżące potrzeby.

W tym roku pilotażowo Program Towarzyszenia będzie się składał z 2 ścieżek, którymi zostaną objęte 2 wybrane do Programu instytucje: jedna biblioteka i jeden dom kultury.

W każdej z wybranych instytucji odbędzie się:

  1. indywidualny tutoring dla dyrektora/dyrektorki instytucji
  2. proces towarzyszenia eksperckiego dla całego zespołu instytucji (włączając dyrekcję)

 

Dla kogo jest Program Towarzyszenia?

Dla instytucji kultury gotowych i otwartych na zespołową pracę:

  • z gmin do 30tys. mieszkańców,
  • których zespół liczy co najmniej 3 osoby (wraz z dyrektorem/osobą zarządzającą)
  • w których osoba na stanowisku dyrektora/osoby zarządczej pełni swoją funkcję od min. 12 miesięcy oraz posiada kontrakt do min. kwietnia 2025r.

W naborze preferowane będą te instytucje, które wcześniej nie korzystały z innych programów wsparciowych, np. typu DK+, Program Rozwoju Bibliotek, BLISKO, Zaproś nas do siebie.

Udział w programie jest bezpłatny.

(UWAGA: jeśli reprezentujesz instytucję jednoetatową - napisz do nas! Będziemy poszukiwać rozwiązań również dla instytucji działających jednoosobowo.)

Nabór: 26.02 - 11.03.2024r.

→ do 11 .03 przyjmujemy formularze zgłoszeniowe

→ 20.03 w godz. 10:00-11:00 i 11:30-12:30 odbędą się rozmowy on-line z zespołami bibliotek zakwalifikowanymi do II etapu oceny

→ 21.03 w godz. 10:00-11:00 i 11:30-12:30 odbędą się rozmowy on-line z zespołami domów kultury zakwalifikowanymi do II etapu oceny

→ 22.03 ogłoszenie wyników

Instytucja zgłaszająca się do Programu zobowiązuje się do zaangażowania całego zespołu i aktywnego działania wszystkich pracowników i pracowniczek instytucji, w tym dyrekcji (również poza czasem przewidzianym na spotkania) oraz uczestniczenia w wyjeździe otwierającym Program 11-12 kwietnia 2024r.

 

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.

 


 

Kontakt i koordynacja:
Natalia Roicka
Mazowieckie Obserwatorium Kultury
tel./SMS 601 668 314
e-mail n.roicka@mik.waw.pl

  • Brak komentarzy