A- A A+
vimeo facebook
Program Towarzyszenia - nabór
01 // 03 // 2022
Program Towarzyszenia - nabór

Skutecznie wspieramy przy zmianach i różnego rodzaju „nowych początkach” instytucji.

Umożliwiamy zespołową refleksję na działalnością instytucji, na którą często brakuje czasu.

Rozbudzamy!:) Wybudzamy ze stagnacji, rutyny i motywujemy do nowych działań.

Wspieramy słabsze, ale docieramy do mocnych stron i potencjałów instytucji.

Program Towarzyszenia to program wsparcia eksperckiego dla instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Wspieramy wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym przez nie wyzwaniem. Program jest tworzony wspólnie z jego uczestniczkami i uczestnikami w oparciu o realne i bieżące potrzeby. Z każdego procesu przeprowadzonego w wybranych instytucjach powstanie multimedialny mini-reportaż.

⇒ Dla kogo jest Program Towarzyszenia?

Dla instytucji kultury z gmin do 30tys. mieszkańców lub organizacji pozarządowych pełniących rolę instytucji kultury w gminach, w których nie ma domu kultury, gotowych i otwartych na zespołową pracę. W naborze preferowane będą te instytucje, które wcześniej nie korzystały z innych programów wsparciowych, np. typu DK+, Program Rozwoju Bibliotek lub programów szkoleniowych MIK. Do udziału w programie zaprosimy 4 wybrane instytucje.

Udział w programie jest bezpłatny.

Nabór: 1 - 11.03.2022r.

⇒ Co otrzymują zespoły instytucji w ramach udziału w Programie?

  • do 17 godzin spotkań (na żywo lub on-line) z ekspertem_tką, zrealizowanych w terminie od 21 marca do 31 maja 2022 r.
  • warsztat integracyjno-komunikacyjny dla zespołu instytucji
  • warsztat/szkolenie o dowolnej tematyce dopasowany do potrzeb zespołu
  • spotkanie wzmacniające z ekspertem_tką po zakończonym procesie - jesienią 2022 r.
  • udział w wizytach studyjnych organizowanych w instytucjach, które uczestniczyły w Programie
  • multimedialny reportaż z przebiegu procesu w instytucji
  • dodatkowo (dla chętnych): możliwość wzięcia udziału w warsztacie wprowadzającym z metod badawczych połączonym z ogólnomazowieckim badaniem uczestnictwa w kulturze

Więcej informacji TUTAJ

  • Brak komentarzy