A- A A+
vimeo facebook
Program Towarzyszenia - nabór zakończony
01 // 03 // 2022
Program Towarzyszenia - nabór zakończony
wspieramy małe instytucje kultury
1 marca uruchamiamy nabór nowych instytucji do Programu Towarzyszenia. Zapraszamy :)

Skutecznie wspieramy przy zmianach i różnego rodzaju „nowych początkach” instytucji.

Umożliwiamy zespołową refleksję na działalnością instytucji, na którą często brakuje czasu.

Rozbudzamy!:) Wybudzamy ze stagnacji, rutyny i motywujemy do nowych działań.

Wspieramy słabsze, ale docieramy do mocnych stron i potencjałów instytucji.

Program Towarzyszenia to program wsparcia eksperckiego dla instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Wspieramy wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym przez nie wyzwaniem. Program jest tworzony wspólnie z jego uczestniczkami i uczestnikami w oparciu o realne i bieżące potrzeby. Z każdego procesu przeprowadzonego w wybranych instytucjach powstanie multimedialny mini-reportaż.

⇒ Dla kogo jest Program Towarzyszenia?

Dla instytucji kultury z gmin do 30tys. mieszkańców lub organizacji pozarządowych pełniących rolę instytucji kultury w gminach, w których nie ma domu kultury, gotowych i otwartych na zespołową pracę. W naborze preferowane będą te instytucje, które wcześniej nie korzystały z innych programów wsparciowych, np. typu DK+, Program Rozwoju Bibliotek lub programów szkoleniowych MIK. Do udziału w programie zaprosimy 4 wybrane instytucje.

Udział w programie jest bezpłatny.

Nabór: 1 - 11.03.2022r.

Regulamin naboru i udziału w Programie dostępny do pobrania w dole strony.

 

⇒ Co otrzymują zespoły instytucji w ramach udziału w Programie?

 • do 17 godzin spotkań (na żywo lub on-line) z ekspertem_tką, zrealizowanych w terminie od 21 marca do 31 maja 2022 r.
 • warsztat integracyjno-komunikacyjny dla zespołu instytucji
 • warsztat/szkolenie o dowolnej tematyce dopasowany do potrzeb zespołu
 • spotkanie wzmacniające z ekspertem_tką po zakończonym procesie - jesienią 2022 r.
 • udział w wizytach studyjnych organizowanych w instytucjach, które uczestniczyły w Programie
 • multimedialny reportaż z przebiegu procesu w instytucji
 • dodatkowo (dla chętnych): możliwość wzięcia udziału w warsztacie wprowadzającym z metod badawczych połączonym z ogólnomazowieckim badaniem uczestnictwa w kulturze.

⇒ Jak się zgłosić?

 1. Porozmawiajcie w zespole z jakim wyzwaniem chcielibyście się zmierzyć.
 2. Sprawdźcie czy mieści się on w oferowanych obszarach wsparcia.
 3. Wspólnie wypełnijcie formularz zgłoszeniowy (dostępny w dole strony od 1.03).

Oferowane obszary wsparcia:

 • zaplanowanie działania od pomysłu po ewaluację i wsparcie przy jego realizacji
 • badanie potrzeb odbiorców / lokalnej społeczności
 • gdzie szukać dobrych praktyk i jak dostosowywać je do własnej działalności
 • ewaluacja projektów i działalności
 • rozliczanie projektów
 • diagnoza lokalna metodami partycypacyjnymi – jak ją zaplanować i jak zrealizować
 • otwieranie instytucji kultury na nowe grupy odbiorców (m.in. diagnoza potrzeb; planowanie działań)
 • wspólne wypracowanie misji i wizji instytucji kultury
 • analiza komunikacji i poprawa jej realizacji
 • historia mówiona / archiwum społeczne w naszej instytucji
 • upamiętnijmy naszą historię – zaplanowanie jednodniowego muzeum
 • zabytki, przeszłość, dziedzictwo - jak wykorzystywać lokalne dziedzictwo (materialne i niematerialne) w naszej codziennej działalności?
 • nowa strategia pozyskiwania środków zewnętrznych na działania
 • mała szkoła pisania lepszych wniosków (cykl szkoleniowo-doradczy dla całego zespołu)
 • współpraca z lokalnym biznesem i budowanie partnerstw międzysektorowych na rzecz lokalnej społeczności
 • działania społeczne w procesie rewitalizacji
 • instytucja bez barier - dostosowanie instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub ze specyficznymi potrzebami
 • ekologicznie i praktycznie - jak działać, żeby być instytucją less waste - poziom intro

 

Co się dzieje w trakcie Programu Towarzyszenia? PRZECZYTAJ :) relacje z poprzedniej edycji i rekomendacje instytucji uczestniczących w Programie:

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce o Programie Towarzyszenie

Podczas Programu Towarzyszenia realizowaliśmy założone cele. Przeszliśmy cykl szkoleń, które zostały wybrane na podstawie rozmów i wskazanych przez nas potrzeb. To było cenne. Wzbogaciło nas o konkretne pomysły i sposoby ich realizacji. Poznaliśmy również sposoby na usprawnienie komunikacji i programy które mogą nam to ułatwić. Nie to było jednak najcenniejszą wartością spotkań ze wspaniałymi szkoleniowcami. Była to motywacja do działania, którą w nas zaszczepili. Zawsze byliśmy świadomi swojego potencjału, ale przez czynniki niezależne od nas nasza chęć do działania ustąpiła miejsca niepewności i obawie przed realizacją niektórych działań. To się zmieniło. Przez opracowanie wizji GCK wiemy co jest naszym celem i jak go osiągnąć nie zważając na przeciwności.

Wszystkim niepewnym na pytanie „Czy warto?”/ „Czy nam to się przyda?” odpowiadamy, że warto i tak….tak TAK- Program Towarzyszenia jest dla WAS- bez względu na to czy macie sferę z którą sobie nie radzicie, czy nie. Poznacie nowe, obiektywne spojrzenie na swoją działalność, wyszkolicie się w wybranym przez siebie temacie i poznacie szkoleniowców, z którymi współpraca nie kończy się z końcem projektu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce o Programie Towarzyszenia

Program Towarzyszenia był przede wszystkim realnym towarzyszeniem, wsparciem i pomocą w rozwiązaniu problemów w obliczu nowych wyzwań. W przypadku Biblioteki w Kobyłce, były to konkretne wskazówki dotyczące poprawienia jakości pracy - zarówno tej w zespole, jak i z czytelnikiem. Otwartość i wysłuchanie z czym mierzy się Biblioteka i jej zespół, przyniosły korzyści w postaci konkretnych rozwiązań. Zespół otworzył się, zaczął lepiej komunikować, współdziałać. Bibliotekarzom pokazane zostały nowe ścieżki rozwoju. Wiele czasu poświęcone zostało kompetencjom pracowników i wypracowaniu standardów pracy, o których często się zapomina a są istotne dla poczucia bezpieczeństwa pracowników. Warto uczestniczyć w Programie, bo warto, aby ktoś popatrzył na naszą pracę z perspektywy. Pochwalił, ale i zwrócił uwagę na błędy,  bowiem czasem przyzwyczajenia i zakorzenienie się w złych nawykach trzyma instytucję i nie pozwala się rozwijać.

 

Nasz zespół ekspercki:

Anna Czyżewska - etnolożka, a także trenerka i animatorka kultury. Od 15 lat związana z sektorem pozarządowym, przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna i Federacją Mazowia. Zrealizowała bardzo wiele różnych projektów animacyjnych (np. jednodniowe muzea), dokumentalnych (np. projekt skanseny.net czy „Polskie ślady w Macedonii), popularyzacyjnych (np. „Miejska ścieżka. Warszawskie Audioprzewodniki”, „Etnografia do kieszeni” czy „Przywracanie wielokulturowej historii Warszawy i Pragi”). Współzakładała niezależne centrum kultury „Pracownia Duży Pokój” w Warszawie. Prowadzi badania i diagnozy (m.in. dla ośrodków kultury w ramach programu Dom Kultury+), a także szkolenia dla kadr kultury (np. dotyczące pisania projektów), obecnie wspiera program BMK Mazowieckie.

Eliza Gryszko - socjolożka o specjalizacji antropologia współczesności/animacja działań lokalnych oraz polityka społeczna/specjalista ds. organizacji pozarządowych. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka i ewaluatorka. Od kilku lat związana zawodowo z sektorem pozarządowym, sektorem kultury, z doświadczeniem pracy w samorządzie lokalnym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działań aktywizujących społeczność i przedsiębiorców w ramach rewitalizacji i wprowadzaniu zasad dostępności architektonicznej oraz komunikacyjnej w instytucjach publicznych. Obecnie zajmuje się doradztwem rozwojowym w obszarze kultury i budowaniem lokalnej platformy wymiany usług B2B. Pracuje jako doradca kluczowy w Warszawskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej.

Tomasz Piątek - edukator, animator, pedagog. Od 16 lat zaangażowany w działalność prospołeczną.  Absolwent Pedagogiki o sp. animator i menedżer kultury na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (2011 r.). Absolwent Szkoły Trenerskiej przy Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej (2011-2013 r.). Absolwent Szkoły Partycypacji Społecznej przy OFOP (2012 r.). Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał pod okiem znanych polskich animatorów – Marii Parczewskiej i Janusza Byszewskiego oraz pod okiem artystów Janusza Bałdygi i Dariusza Paczkowskiego. Inicjator i organizatorów wielu wydarzeń i projektów o profilu społeczno-kulturalnym. Pracuje metodami aktywnymi, opartymi na wzajemnym szacunku, integracji oraz wykorzystaniu potencjału osób uczestniczących. Aktualnie tworzy na pograniczu animacji kulturalnej i gier fabularnych, pisze scenariusze, nagrywa słuchowiska, tworzy materiały w ramach Gier Frejtaga. Autor pierwszej w Polsce publikacji włączającej gry fabularne jako metody działania w instytucjach kultury, link:  https://bit.ly/RPG_w_instytucji  

Martyna Studzińska - trenerka z bogatym doświadczeniem badawczym. Jako badacz jakościowy wspiera projekty prowadzone przez NGO. Chętnie angażuje się w projekty poza Warszawą. Od kilku lat skupia się na działaniach aktywizujących seniorów. Od 3 lat regularnie wspiera Rady Seniorów działające w woj.mazowieckim,  między innymi w planowaniu i koordynacji działań skierowanych do seniorów, prowadzenie ewaluacji własnych działań lub wstępu do konsultacji społecznych. Ewaluatorka, ostatnio zaangażowana w diagnozowanie sytuacji NGO działających w województwie mazowieckim. Działa w zarządzie Stowarzyszenia „Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport, gdzie prowadzi projekty międzypokoleniowe z wykorzystaniem gier planszowych.

Magdalena Różycka - wspierająca proces towarzyszenia ze strony MIK; koordynatorka projektów kulturalnych i edukacyjnych, edukatorka, kulturoznawczyni, historyczka, badaczka. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów łączących różne sektory: publiczny i niepubliczny, kultury i oświaty. Absolwentka historii ze specjalizacją wiedza o kulturze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych: Rachunkowość i Rewizja Finansowa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzanie kulturą w strukturach UE w Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. Studiowała także kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Natalia Roicka - wspierająca proces towarzyszenia ze strony MIK i koordynatorka Programu Towarzyszenia; praktyczka i menedżerka kultury, absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej oraz Porozumienia bez Przemocy wg M. Rosenberga na Collegium Civitas. Koordynatorka programów wspierających kadry kultury: Mazowiecka Akademia Kadr Kultury, Innowacyjny Menedżer Kultury, Kultura:Inicjatywy 2019-2020, Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury 2016-2018.

Kontakt w sprawie Programu:

Natalia Roicka
Dział Edukacji
Mazowiecki Instytut Kultury
kom./SMS 601 668 314
e-mail n.roicka@mik.waw.pl

 

Załączniki:

regulamin-udzialu-w-programie-towarzyszenia-2022.pdf - pobrań: 587, rozmiar: 117,78 KB
 • Brak komentarzy