A- A A+
vimeo facebook
PATON

Program Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych, w skrócie PATON, jest programem powstałym przy MIK. W założeniu ma stać się bazą i ośrodkiem przygotowującym/inicjującym nowatorskie projekty podejmowane na Mazowszu z myślą o twórcach niepełnosprawnych, wykluczonych, zagrożonych marginalizacją. 

MIK w ramach swojej działalności dokłada wszelkich starań, by stać się instytucją coraz bardziej przyjazną dla wszystkich osób. Projektujemy nasze działania z myślą o ograniczaniu barier w dostępności; badamy, aby wiedzieć więcej o potrzebach kulturalnych tych, dla których uczestnictwo w wielu sferach kultury jest niemożliwe; dokształcamy się żeby lepiej rozumieć naturę wyzwań, z którymi muszą się mierzyć osoby z niepełnosprawnościami.

  • Od 2013 r. realizujemy projekt „Kultura włączania”. Chcąc znosić bariery mentalne, psychologiczne i edukacyjne w odbiorze niepełnosprawności oraz wspierać rozwiązania techniczne, infrastrukturalne i architektoniczne, które ułatwiają funkcjonowanie osobom o specjalnych potrzebach; co roku z projektem odwiedzamy inne miejsce na Mazowszu. W ramach projektu powstaje raport z dostępności kultury w danym mieście oraz realizowany jest szereg wydarzeń edukacyjno-kulturalnych obejmujących bez wyjątku całą społeczność, ze szczególnym  uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Więcej o projekcie >>
  • Od 2015 r. tłumaczymy spektakle na Polski Język Migowy, aby osoby głuche i słabo słyszące miały możliwość skorzystania z oferty Teatru Mazowieckiego.
  • Prowadzimy Badanie preferencji i potrzeb kulturalnych osób głuchych i słabo słyszących, aby wspólnie z nimi stworzyć odpowiadającą ich zainteresowaniom ofertę kulturalną, a także by móc dostosować prowadzone dla nich w MIK działania, w sposób jak najbardziej przyjazny i komfortowy.
  • W maju 2016 r. pracownicy MIK uczestniczyli w warsztacie Savoir vivre w kontakcie z osobami głuchymi oraz podstawy polskiego języka migowego” prowadzonym przez trenerów Polskiego Związku Głuchych, aby przełamać bariery komunikacyjne, wyzbyć się stereotypów i zrozumieć perspektywę osoby głuchej.
  • Aby ułatwić dostęp do naszej oferty kulturalnej w  siedzibie MIK korzystamy również z rozwiązań technicznych, takich jak: tłumacz języka migowego on-line, tablice tyflograficzne czy pętla indukcyjna. 

MIK otwiera także swoje drzwi dla inicjatyw, które udostępniają kulturę i sztukę osobom mającym do niej trudniejszy dostęp. Inicjatywy te przełamują bariery oraz są okazją do spotkania i współdziałania różnych grup społecznych.

W ostatnim czasie gościliśmy:

  • Fundację Kulturo z warsztatami „Warszawa tańczy tango”, na których spotykali się pasjonaci tanga bez ograniczeń wiekowych i sprawnościowych, w tym również osoby niewidome.
  • Wraz z Fundacją Kultury Bez Barier prowadzimy stały cykl filmowy „Kinosfera Bez Barier”, dzięki któremu co miesiąc można obejrzeć filmy dostępne dla osób niewidomych, głuchych, słabosłyszących.
  • Z Fundacją Artystyczną PERFORM, realizowaliśmy skoncentrowany na improwizacji projekt inVISIBLE  z zakresu edukacji kulturalnej w obszarze tańca, łączący środowisko osób niewidomych i słabo widzących oraz tancerzy/choreografów.
  • Festiwal Form Artystycznych Głuchych i słabosłyszących „Tak słyszę cały ten świat”, promujący różne formy twórczości artystycznej wśród głuchej i słabosłyszącej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

 

Koordynacja: 

Magdalena Ptak 
m.ptak@mik.waw.pl
tel. 22 586 42 64


 

Załączniki:

o-programie.pdf - pobrań: 974, rozmiar: 355,76 KB