A- A A+
vimeo facebook
Kultura Włączania
Kultura Włączania

 

Ideą projektu jest identyfikowanie potrzeb oraz  inicjowanie i wzmocnienie współpracy podmiotów kultury, jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i placówek oświatowo-wychowawczych na polu edukacji włączającej oraz zmiana społecznego modelu postrzegania niepełnosprawności oraz podniesienie kompetencji kadr z terenu Mazowsza w tym zakresie. W 2020 roku projekt będzie realizowany w Ostrołęce.

Edukacja włączająca jest coraz częściej stosowanym modelem pracy z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Jej powodzenie zależy od zintegrowanego działania wielu instytucji, w tym instytucji kultury. Idea „kultury włączającej”, która jest przedmiotem naszego projektu, jest ściśle związana z promowaniem pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i kulturalne. Jednym z jej filarów jest odpowiednie przygotowanie kadr i upowszechnianie wiedzy dotyczącej wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk w tym zakresie.

 

Główne cele projektu Kultura Włączania:

 1. Podniesienie kompetencji kadr kultury i urzędników w zakresie wspierania lokalnych inicjatyw, organizacji, instytucji zajmujących się edukacją włączającą i dostosowanie działań kulturalnych do różnorodnych potrzeb mieszkańców.
 2. Przygotowanie gruntu do powstania sieci, porozumienia podmiotów kultury realizujących działania na rzecz społeczności lokalnych z uwzględnieniem deficytów mieszkańców, w celu zmniejszenie barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych.
 3. Wypracowanie wspólnego języka i sposobów komunikacji podmiotów kultury, urzędów i placówek oświatowych Mazowsza w zakresie edukacji włączającej.
 4. Wskazanie i zdefiniowanie przykładowych narzędzi wspierających procesy edukacji włączającej w formie działań animacyjnych i artystycznych możliwych do wykorzystania przez kadry podmiotów kultury i inne samorządy Mazowsza.

Częścią projektu są: 

Warsztaty „ZrozumiećON” 

 • Podczas warsztatów dowiecie się jakie zmiany można wprowadzić w instytucjach kultury i szkołach, aby stawały się przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Opowiemy o włączającym projektowaniu edukacji, usług, przestrzeni i wydarzeń.
 • Obejrzymy film z audiodeskrypcją.
 • Poznacie podstawy Polskiego Języka Migowego.
 • Doświadczycie różnych potrzeb wynikających m.in z niepełnosprawności.
 • Poznacie osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
 • Porozmawiacie z ekspertami.
 • Poznacie dobre praktyki.
 • Konfrontacja z aktywnym wózkiem oraz symulatorami niepełnosprawności sensorycznych.

Poprzednie edycje Festiwalu odbyły się w miejscowościach: 

2019 Mińsk Mazowiecki
2018 Sokołów Podlaski
2017 Radom
2016 Żuromin
2015 Węgrów
2014 Ostrów Mazowiecka 
2013 Wieliszew, Łajski


Udział w festiwalu jest zawsze bezpłatny dla uczestników. 

Zapisy odbywają się przez formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na dole strony. 
Kontakt w sprawie zapisów: 
Norbert Późniewski
n.pozniewski@mik.waw.pl tel. 22 58 64 221, 600 985 662.

STRONA PROJEKTU MIK >>

Chcesz aby Festiwal odbył się w Twoim mieście w kolejnych latach? 

Napisz do nas!


Koordynator projektu:

Norbert Późniewski
n.pozniewski@mik.waw.pl

 

Załączniki:

mazowiecki-instytut-kultury-w-warszawie-ulotka.pdf - pobrań: 829, rozmiar: 82,59 KB
formularz-zgloszeniowy.docx - pobrań: 825, rozmiar: 94,24 KB