A- A A+
vimeo facebook
Kierunek Kultura
Kierunek Kultura

Kierunek Kultura to wieloletni program warsztatowy skierowany do podmiotów kultury na Mazowszu. Wskazuje, jak wykorzystać potencjał ekonomiczny i społeczny tkwiący w kulturze oraz jak zachęcać lokalną społeczność do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu. Dostarcza narzędzia pracy projektowej, prezentuje dobre praktyki w działalności kulturalnej oraz wspiera budowanie przestrzeni dla współpracy między różnymi podmiotami.


Program został zainicjowany poprzez ogłoszenie Konkursu Mazowsze: Kierunek Kultura oraz zorganizowanie Konferencji w dniach 5-6 marca 2009 roku. Podsumowanie konferencji oraz rozwinięcie podejmowanych na niej tematów stanowiła publikacja Kierunek Kultura. Promocja regionu przez kulturę


W latach 2009-2010 zorganizowano na terenie województwa mazowieckiego warsztaty Kultura tworzy rozwój. Pierwszy pilotażowy warsztat odbył się w subregionie południowym pod koniec 2009 roku. W 2010 roku przeprowadzono trzy bloki warsztatowe dla kolejnych subregionów Mazowsza: północnego, wschodniego i zachodniego. Ich celem było m.in. stworzenie forum wymiany doświadczeń, zwiększenie umiejętności twórczego planowania inicjatyw, zintegrowanie i zaktywizowanie uczestników do nowych, twórczych działań, przekazanie umiejętności konstruowania wniosków o dotację.


W 2011 roku zorganizowano warsztaty Mazowieccy Liderzy Kultury, skierowane do najaktywniejszych uczestników poprzednich edycji. Ich celem było wzmocnienie i pogłębienie kompetencji lokalnych liderów wyłonionych w toku programu Kierunek Kultura.  W tym samym roku zrealizowano także projekt MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa, który składał się z trzech etapów: warsztatów, samodzielnej pracy uczestników w społeczności lokalnej oraz seminarium podsumowującego. Jego celem było wzmocnienie istniejących i potencjalnych centrów regionalnych oraz zbudowanie przestrzeni komunikacji między nimi. Projekt pozwolił także zapoznać się z ich specyfiką, wskazać mocne punkty i możliwe pola działania. Warsztaty zostały udokumentowane i podsumowane filmem MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa dostępnym w strefie wideo.

Podsumowaniem programu realizowanego w latach 2009-2011 jest publikacja Kierunek Kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze

W latach 2009-2011 program był realizowany we współpracy z Biurem Kultury m.st. Warszawy.


Od 2012 roku kontynuowaliśmy program, ale na nowym, badawczym polu. Projekt Kierunek Kultura 2012 składał się z dwóch podstawowych modułów: badawczego oraz animacyjnego i był realizowany w wybranych powiatach województwa mazowieckiego. Na zakończenie projektu wydana została publikacja Kierunek Kultura. Uwaga na podmioty!, do której dołączony był także film dokumentujący działania animacyjne. Film jest dostępny w strefie wideo.
W 2012 roku projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


W ramach projektu Kierunek Kultura 2013 kontynuowaliśmy badania w tych samych powiatach. Tym razem skupiliśmy się na mieszkańcach badanych miejscowości, a najbardziej na tych, których określiliśmy jako "nieuczestnicy". Podobnie jak w 2012 roku projekt został uzupełniony o działania animacyjne i wydarzenia kulturalne. Podsumowanie badań stanowi raport Obiegi kultury na Mazowszu.


Badania realizowane w ramach Kierunku Kultura w latach 2012-2013 stały się impulsem do stworzenia Mazowieckiego Obserwatorium Kultury.

strona projektu >>