A- A A+
vimeo facebook
Mazowiecka Akademia Tańca - Taniec Jazzowy
Mazowiecka Akademia Tańca - Taniec Jazzowy
edycja 2023-2025
Zapraszamy do udziału w kursie „Taniec Jazzowy w Mazowieckiej Akademii Tańca”, prowadzonym w latach 2023–2025.
W programie: jazz, modern jazz, step, broadway jazz, taniec klasyczny, kompozycja tańca jazzowego, afro jazz, historia tańca jazzowego, metodyka tańca jazzowego i inne.

 

Mazowiecki Instytut Kultury jest organizatorem kursu instruktorów tańca jazzowego. Kurs jest organizowany  od 1991 roku w następujących dziedzinach: taniec jazzowy, taniec ludowy, taniec współczesny, taniec towarzyski, teatr.    Beneficjentami tego przedsięwzięcia było już ponad 1200 wykwalifikowanych instruktorów.

Ukończenie kursu profesjonalnie przygotowuje do pracy w charakterze instruktora tańca. Długie i bogate doświadczenie MIK w organizacji kursów gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Kursy przeznaczone są dla osób, które prowadzą grupy taneczne, chcą  podnieść swoje kwalifikacje oraz  i poszerzyć  umiejętności.

Informacje o kursie

Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym. Program kursu to 712 godzin dydaktycznych.

Okres nauki trwa 4 semestry. Sesje odbywają się raz w miesiącu: piątek, sobota, niedziela.

Każda sesja obejmuje ok. 30 godzin nauki. Po pierwszym i drugim roku odbywa się stacjonarna sesja letnia (10–12 dni, czerwiec/lipiec). Zajęcia odbywają się w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu, wydane przez Mazowiecki Instytut Kultury w języku polskim oraz angielskim.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest ukończenie 18 lat.

Kadra

Wykładowcami kursu są wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin tańca  oraz wykładowcy: Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku.

Opłaty

Koszt całkowity kursu wynosi 8400 zł (za 2 lata nauki), płatne w ratach miesięcznych 300 zł, sesje letnie – 1200 zł. Dodatkowo 50 zł – rozmowa kwalifikacyjna i 300 zł – egzamin końcowy.

Zapisy

Termin składania dokumentów: do 13 października 2023 r.
Rozmowa kwalifikacyjna: 21 października 2023 r.

Koordynator: Norbert Późniewski, n.pozniewski@mik.waw.pl , tel. (22) 58 64 221, 600 985 662

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Mazowiecka Akademia Tańca - taniec jazzowy 2023-2025

Proszę podać imię
Proszę podać swoje nazwisko
Proszę wpisać powiat, pod który podlega instytucja/organizacja
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Czy ma Pan/Pani doświadczenie taneczne?
Proszę podać nazwę zespołu /grupy w jakiej obecnie Pan/Pani tańczy.
Proszę wpisać nazwę instytucji/organizacji
Proszę opisać krótko Pana/Pani doświadczenie taneczne (np. ile lat, jakie zespoły, zdobyte nagrody?) (jeśli brak doświadczenia, proszę wpisać "nie dotyczy").
Czy brał/a Pan/Pani udział w jakieś kursach, warsztatach lub szkoleniach z dziedziny tańca ? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi).
Proszę wymienić jakie kursy z dziedziny tańca Pan/Pani ukończył/a, Jeśli NIE, proszę wpisać "nie dotyczy".
Proszę podać w jakich warsztatach tanecznych brał/a Pan/Pani udział. Jeśli NIE, proszę wpisać "nie dotyczy".
Proszę podać jakie szkolenia z dziedziny tańca Pan/Pani ukończył/a. Jeśli NIE, proszę wpisać "nie dotyczy".
Czy ma Pan/Pani doświadczenie w prowadzeniu zajęć tanecznych? (Jeśli TAK, proszę opisać, jeśli NIE, proszę wpisać "nie dotyczy").
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działań, programów, konkursów, szkoleń organizowanych i polecanych przez MIK. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Proszę o zaznaczenie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu Mazowiecka Akademia Tańca - kierunek taniec jazzowy 2023-2025 przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mik.waw.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla Mazowieckiego Instytutu Kultury - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody

 

 

Załączniki:

program-taniec-jazzowy-.pdf - pobrań: 340, rozmiar: 73,28 KB
  • Brak komentarzy