A- A A+
vimeo facebook
Ćwiczenia z (nie)porozumienia
12 // 12 // 2023
Ćwiczenia z (nie)porozumienia

Umiejętności dochodzenia do porozumienia, dbania o precyzję i jasność komunikatów w wyrażaniu siebie, budowania kultury dialogu, pracy z konfliktem to podstawowe kompetencje liderskie i chcemy wesprzeć osoby zarządzające zespołami w instytucjach kultury w ich rozwijaniu.

Co zawiera program?

  • 10-12 października, warsztaty wyjazdowe, Wprowadzenie do komunikacji opartej na NVC, Poza schematem, Nuna k. Nasielska
  • warsztaty on-line:

14 listopada, godz. 10:00 - 14:00, Słuchanie trudnych komunikatów.

28 listopada, godz. 10:00 - 14:00, Wyrażanie siebie jasno i precyzyjnie z troską o drugą osobę.

12 grudnia, godz. 10:00 - 14:00, Rozwiązywanie konfliktów w oparciu o potrzeby.

  • 1h indywidualnej konsultacji z trenerką (termin będzie ustalany indywidualnie z każdą z osób uczestniczących) - rozmowa z trenerką mająca na celu wsparcie w znajdowaniu rozwiązań dla indywidualnych trudnych sytuacji z życia zawodowego.

Zapisy i warunki:

Aby wziąć udział w naborze do cyklu warsztatowego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który zostanie udostępniony 1 września.

Nabór trwa od 1 września do 15 września. Do 19 września zostaną ogłoszone wyniki naboru.

Zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz transport 10 października z Warszawy do Nuny i powrót 12 października z Nuny do Warszawy.

Warunkiem udziału w cyklu jest zadeklarowanie uczestnictwa we wszystkich warsztatach cyklu w wyżej podanych terminach.

WIĘCEJ INFORMACJI

  • Brak komentarzy