A- A A+
vimeo facebook
Zgłoś Kandydatkę, Zgłoś Kandydata
31 // 10 // 2023
Zgłoś Kandydatkę, Zgłoś Kandydata

 

Do 15 sierpnia potrwa nabór zgłoszeń kandydatur do konkursu od podmiotów takich jak:

🔹  organizator instytucji kandydatki lub kandydata;
🔹  pracownicy instytucji kandydatki lub kandydata;
🔹  organizacje społeczne współpracujące z instytucją kandydatki lub kandydata;
🔹  mieszkanki i mieszkańcy miejscowości lub regionu, na terenie których działa instytucja kandydatki lub kandydata; w grupie min. 10 osób;
🔹  laureatki lub laureaci poprzednich edycji konkursu;
🔹  rady seniorów, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe i inne organizacje;
🔹  inne instytucje kultury.

Ze zgłoszonymi Kandydatkami i Kandydatami będziemy się kontaktować osobiście. Potwierdzeniem chęci udziału w konkursie takiej zgłoszonej osoby będzie wypełnienie przez nią w formie elektronicznej uzupełniającego formularza zgłoszeniowego w terminie do 10 września b.r.

Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy.

  • Brak komentarzy