A- A A+
vimeo facebook
ALTERGRANT 2020
29 // 02 // 2020
ALTERGRANT 2020

Zapraszamy animatorów i animatorki kultury do udziału w drugiej edycji konkursu ALTERGRANT.  Laureaci i laureatki otrzymają nagrodę finansową w wysokości 4 tys. złotych (na dowolny cel) oraz spot informujący o ich działaniach.

W Mazowieckim Programie Edukacji Kulturalnej najistotniejsi są dla nas ludzie – ich umiejętności, doświadczenia, potencjały i twórcze relacje jakie tworzą z innymi. Wiemy, że działania animatorów i animatorek to ogromny wkład dla rozwoju podmiotowości i wspólnotowości, dla rozbudzania twórczości i innowacyjności, a przede wszystkim dla kształtowania umiejętności współpracy. Dlatego ta systematyczna i codzienna – nie tylko „projektowa” i „eventowa” praca zasługuje na szczególne docenienie. W związku z tym postanowiliśmy wyłonić, nagrodzić i pokazać tych, którzy potrafią działać konsekwentnie i niezależnie od przyznanych środków publicznych. Chcemy ich wyróżnić za stosowanie rozwiązań pozwalających na ciągłość inicjatyw: dzięki współpracy międzysektorowej, czy w oparciu o alternatywne źródła finansowania. 

Kto może wziąć udział w konkursie

Do konkursu mogą zgłaszać się osoby, organizacje lub instytucje reprezentujące zarówno sektor publiczny, społeczny, jak i prywatny, prowadzące działania z obszaru edukacji kulturalnej na terenie województwa mazowieckiego (z wyłączeniem m. st. Warszawy). Kapituła Konkursowa wyłoni laureatów i laureatki na podstawie pięciu kryteriów oceny:

  • oryginalność koncepcji i sposób realizacji działań
  • ciągłość oraz konsekwencja w prowadzeniu działań
  • sposób pozyskiwania środków
  • budowanie relacji z partnerami
  • sposób angażowania lokalnej społeczności

Kategorie konkursowe

W związku z różnorodnością inicjatyw zgłoszonych w 2019 r., postanowiliśmy w kolejnej edycji – w 2020 roku – wprowadzić dwie kategorie konkursowe:

    1. zdolność pozyskiwania środków poza sektorem publicznym – co oznacza trwałą współpracę bilateralną z biznesem, posiadanie mecenasów, sponsorów, inwestorów, umiejętność komercjalizacji własnych kompetencji (np. w postaci sprzedaży usług, dzieł powstających w ramach działalności itp.)
    2. łączenie działalności gospodarczej z działalnością kulturalną na rzecz lokalnej społeczności – co oznacza zarówno prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze szeroko rozumianej kultury i edukacji kulturalnej oraz łączenie jej z działalnością animacyjną na rzecz lokalnej społeczności, jak i traktowanie działalności kulturalnej jako istotnej wartości dodanej, podwyższającej wartość prowadzonego przedsięwzięcia spoza stricte kultury.

Zgłoszenia

Uczestnicy biorący udział w konkursie powinni zgłosić swój udział przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej, który znajduje się pod adresem: https://forms.gle/37mHVnrxQQdN3nA98 oraz przesłanie go do dnia 29.02.2020 r. włącznie.

Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem, który znajduje się w załączniku do artykułu (plik do pobrania na dole pod zdjęciem) oraz w notatkach na naszym profilu na Facebooku.

Pytania prosimy przesyłać na adres: mpek@mik.waw.pl lub zgłosić telefonicznie: 669 395 783.

Informacje o poprzedniej edycji konkursu -> ALTERGRANT 2019

  • Brak komentarzy