A- A A+
vimeo facebook
Liderzy Teatroteki Szkolnej
24 // 09 // 2017
Liderzy Teatroteki Szkolnej

Liderzy Teatroteki Szkolnej to program tutorsko-szkoleniowy dla nauczycieli, którzy chcą rozwijać kompetencje w obszarze pedagogiki teatru i są zainteresowani pracą z grupami amatorów.

Program Liderzy Teatroteki Szkolnej:
• wzmacnia kompetencje nauczycieli w pracy teatralnej w szkole;
• pozwala na krytyczny namysł nad własnym sposobem pracy z grupami amatorskimi;
• promuje ideę pedagogiki teatru w praktyce szkolnej.

Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia przez formularz online do 24 września 2017 r. dostępny tutaj.
Wyniki naboru będą ogłoszone na www.teatrotekaszkolna.pl w dn. 2 października 2017 r.

Projekt
Każdy z Liderów wg własnego pomysłu opracowuje i realizuje projekt o charakterze edukacyjno-teatralnym.
Projekt angażuje wybraną społeczność szkolną (uczniowie, nauczyciele, rodzice). Lider wybiera samodzielnie obszar działania zgodny z jego zainteresowaniami teatralnymi. Od października do czerwca pracuje nad jego realizacją przy wsparciu swojego Tutora.

Tutoring
Udział w programie pozwala każdemu Liderowi na pracę indywidualną z Tutorem, który wspiera go w realizacji projektu.
Współpraca z Tutorem ma pomóc Liderowi w określeniu własnych celów związanych z działaniami edukacyjno-teatralnymi, wspierać na drodze do ich realizacji oraz doskonalić jego potencjał przywódczy. Relacja Tutora i Lidera ma charakter partnerski. Jest rozłożona na sześć indywidualnie ustalanych spotkań. W naszym programie Tutorami są pedagodzy teatru i edukatorzy teatralni współpracujący z Instytutem Teatralnym.

Zjazdy
W ciągu roku szkolnego Liderzy biorą udział w trzech weekendowych zjazdach (w październiku, styczniu i czerwcu) poświęconych pedagogiczno-teatralnej pracy z grupami amatorskimi.
Podczas każdego ze spotkań Liderzy oglądają spektakle powstałe z udziałem amatorów. Biorą udział w warsztatach, które posłużą krytycznemu namysłowi nad procesem grupowym, rolą prowadzącego i dramaturgią zajęć. Spotkania będą okazją do wymiany i pozyskania nowych doświadczeń oraz pozwolą poznać specyfikę pedagogiki teatru, jej metody i filozofię pracy.

Terminy zjazdów:
20-22.10.2017
26-28.01.2018
8-10.06.2018

Lider Teatroteki Szkolnej:
• pracuje w szkole;
• chce pracować z amatorami lub prowadzi grupę teatralną w szkole;
• widzi teatr jako przestrzeń do wypowiedzi osób, z którymi pracuje;
• jest nastawiony na samorozwój i autorefleksję;
• orientuje się i uczestniczy w życiu teatralnym regionu.

Więcej informacji o programie dostępnych tutaj.

  • Brak komentarzy