A- A A+
vimeo facebook
Zgłoś się!
31 // 10 // 2023
Zgłoś się!

Od 18 sierpnia do 10 września kandydatki i kandydaci mogą wysyłać swoje zgłoszenia w konkursie.

Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć rekomendacje, które należy przesłać na adres: mik@mik.waw.pl do 10 września br. W tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko kandydatki lub kandydata: imię_nazwisko_rekomendacje_mmk

Na jakie obszary zwracamy uwagę poszukując Mazowieckiej Menedżerki lub Menedżera Kultury 2023 roku?

🔹 Lokalność
•    budowanie tożsamości lokalnej
•    czerpanie z lokalnych zasobów
•    diagnozowanie potrzeb
•    oddziaływanie na lokalną społeczność

🔹 Zespół
•    tworzenie dobrych warunków pracy i rozwoju dla zespołu
•    dbałość o relacje i dialog
•    traktowanie dobrostanu zespołu jako istoty dobrego zarządzania
•    inspirowanie i motywowanie zespołu

🔹 Samorozwój
•    budowanie równowagi w duchu work-life balance
• podnoszenie własnych kompetencji
• poszukiwanie nowych inspiracji

🔹 Skuteczność
•    pozyskiwanie środków
•    współprace (z biznesem, wewnątrz- i międzysektorowa)
•    budowanie marki instytucji w regionie i w Polsce

🔹 Myślenie strategiczne
•    uwzględnianie działań antykryzysowych w strategii zarządzania instytucją
•    autorefleksja i autoewaluacja
•    elastyczne zarządzanie uwzględniające zmiany zachodzące w świecie
•    planowanie przyszłości i wyznaczanie kierunków zarządzania instytucją
•    szukanie nowych rozwiązań dla nowych i starych wyzwań instytucji

🔹 Działalność (zarówno programowa, dotycząca zarządzania zespołem i instytucją)
•    wykorzystywanie potencjału instytucji w tworzeniu wysokiej jakości usług
•    odpowiadanie na wyzwania lokalne
•    odpowiadanie na wyzwania globalne
•    prowadzenie działań proekologicznych
•    prowadzenie działań dostępnościowych
•    eksperymentowanie, działania „pod prąd” głównym nurtom

Celem konkursu jest rozpowszechnienie inspirujących nowości w zarządzaniu w kulturze, a także promocja laureatów i laureatek, którzy/które te nowoczesne koncepcje realizują.

Dokonania, za które przyznawana jest nagroda, dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2022r.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

  • Brak komentarzy